Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

PALKE - Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   PALKE - Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Tällä seitsemän kuukauden esiselvityksellä:
a. Selvitetään nykytoiminnan kokonaisuus palveluntuotannon ja työllistämisen näkökulmasta.
b. Selvitetään nykytoiminnan taloudellisia vaikutuksia julkisen ja kolmannen sektorin näkökulmasta.
c. Esitetään suositus asukastupatoiminnan kolmannen sektorin tuottamien palvelutoimintojen eriyttämiselle yritystoimintaan ja yhdistystoimintaan.
d. Selvitetään toimijatahot, joiden kanssa lähdetään viemään yritystoiminnan käynnistämistä eteenpäin
e. Tarkistetaan ja määritellään Oulun kaupungin sisäinen yhteistyö ja roolit jatkokehittämisen suhteen
f. Valmistellaan tarvittaessa jatkohanke, jolla mahdollistetaan yritystoiminnan jatkokehittäminen ja käynnistäminen.

Sisältö/Toimenpiteet:
Sosiaalinen yritys / muu ratkaisu
- Hankkeelle perustetaan asiaan liittyvien hallintokuntien virkamiehistä koostuva työryhmä, joka vie asiaa eteenpäin omassa taustaorganisaatiossaan ja toimii hankkeen ohjaavana tahona. Osana työryhmän työtä määritellään eri osapuolten rooleja ja vastuita jatkokehittämisessä.
- Selvitystyössä hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden tuotos-panos -analysointityökalujen avulla tarkastellaan nykytoiminnan kustannusvaikutuksia julkisen sektorin näkökulmasta, ja esitetään arvio vaihtoehtoisen toimintatavan toteutukselle. Myös muita kuntaperusteisen sosiaalisen yritystoiminnan asiantuntijapalveluita hyödynnetään selvitystyössä.
Työllistävät vaikutukset, välityömarkkinat
- Nykyisen toimintamallin työllistävät vaikutukset (määrä, laatu, kehittämistarpeet) kartoitetaan.
- Esitetään suositus työllistämistoiminnan kehittämiselle.
Palveluntuotanto
- Palveluntuotannon nykytila (määrä, laatu, kehittämistarpeet) selvitetään ja tarkennetaan.
- Esitetään suositus palveluntuotannon kehittämiselle.

Odotettavissa olevat tulokset:
Kokonaiskuva nykyisestä palveluntuotannosta ja työllistämistoiminnasta tarkentuu. Kustannusvaikutusten analyysi on käytettävissä mm. julkisen sektorin päätöksenteon tukena. Oulun kaupungin palveluntuottajien, erityisesti vanhustyön ja sosiaali- ja terveystoimen tarpeita on selvitetty suhteessa toteutettuun ja suunniteltuun tuotantoon. Selvitetty tarve ja valmius hakea hankerahoitusta varsinaiselle kehitysvaiheelle yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Kustannusarvio (esiselvitysvaihe): 40 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2009
Päättymispvm   31.12.2009
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Keskushallinto, osallistuminen ja vaikuttaminen, yhteisötoiminta
Yhteyshenkilöt   Oulun kaupungin keskushallinto, osallistuminen ja vaikuttaminen, Yhteisötoiminta, Yhteyshenkilö: Satu Kaattari-Manninen, 044-703 1639
Maarit Alikoski, 044-7031144
Vastuullinen johtaja: Kansliapäällikkö Kalervo Ukkola
Liitteet  
PALKE-esiselvityksen loppuraportti   Esielvitys-Palke-raportti.pdf   774 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi