Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Our life as Elderly II (OLEII)
*
 
Hankkeen nimi   Our life as Elderly II (OLEII)
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Hankekuvaus:
Hankkeen taustalla on Luulajan ja Oulun kaupungin kaupunginjohtajien johdolla vuonna 2007 käydyt neuvottelut alueiden välisestä yhteistyöstä. Oulun kaupungin vanhustyö on vuosina 2005-2006 osallistunut tarkkailijajäsenenä Luulajan koordinoimaan OLE1-hankevaiheeseen. Tarkkailija jäsenyys tarjosi mahdollisuuden seurata kehitystyötä osallistumalla kokouksiin, mutta ei käytännön kehittämisresursseja.
OLE2-hanke perustuu asukaslähtöiseen kehittämiseen ja tavoitteena on lähteä kansallisista lähtökohdista kehittämään ratkaisuja ikäihmisten palveluita tukeviin toimintoihin. Hankekokonaisuus jakautuu neljään alaprojektiin, joista Oulun kaupunki osallistuu kahteen varsinaisena toteutuskumppanina.

Osatavoitteet ovat
1.)osaamisen ja henkilöstörekrytointi toimintamallien kehittäminen, 2.)terveyspalvelut, 3.)verkostoyhteistyö ja 4.)asuminen ja palvelut
Osallistumisella tuetaan Luulajan ja Oulun kaupungin välistä yhteistyöstä, mutta samalla vanhustyö pääsee mukaan laajaan pohjoiseen yhteistyöverkostoon, saa vertailutietoa muilta alu-eilta ja on mukana kehittämässä omista lähtökohdista hyviä toimintamalleja. Toteutuksessa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien kehittämiskeskuksen (Pippuria) asiantuntemusta.

Tavoitteet:
Oulun kaupunki osallistuu seuraaviin osa-projekteihin:
Osaaminen ja henkilöstörekrytointi; vanhustyö osallistuu toteuttajajäsenenä osion toteutukseen. Yleistavoitteena on nostaa yhteiskunnallista vanhustyön hoivatyön arvostusta. Tavoitteena on rakentaa kattava tiedotus- ja mainoskampanja alan esittelemiseksi nuorille ja potentiaaliselle työvoimalle. Toisena alatavoitteena on luoda toiminnallinen, pitkäntähtäimen suunnitelma henkilöstön rekrytointiin ja määritellään vanhustyön henkilöstön nykytila. Lisäksi kehitetään työnantajan tarpeista lähtevä yhteistoimintamalli alan oppilaitosten kanssa. Alan työntekijöiden työntekoa pyritään kehittämään hakemalla tietoteknologiaan perustuvia sovelluksia ja suunnittelemalla ja järjestämällä alan työntekijöille tarvittavaa koulutusta. Kansainvälisellä yhteistyöllä haetaan uutta ajattelu- ja toteutustapaa toteutusvaiheeseen.

Verkostoyhteistyö; vanhustyö osallistuu toteuttajajäsenenä osion toteutukseen. Tavoitteena hakea uusia avauksia tukemaan yhteisöllistä asumista ja siinä toteutettavia ratkaisuja. Yleistavoitteena osiossa on kartoittaa eri maiden tavat toteuttaa vanhusten tapaamispaikkoja ja hyödyntää teknologiaa vanhusten, omaisten ja ammattilaisten välisessä yhteydenpidossa. Oulun kaupungin vanhustyö keskittyy erityisesti tässä osiossa yhteisöllisen asumisen ratkaisumallien hakemiseen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2008
Päättymispvm   31.5.2011
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Interreg IIIB Northern Periphery Programme
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Färsaarten kuntien järjestö
Luleån kaupunki (kokonaisuuden koordinointi)
Bodå/Norja
Islanti (4 eri kuntaa)
Yhteyshenkilöt   Toteuttava yksikkö: Sosiaali- ja terveystoimi / vanhustyö. Yhteyshenkilö Juha Fränti, yhteyspäällikkö, 044 7034031, juha.franti(at)ouka.fi . Vastuullinen johtaja: Vanhustyön johtaja Anna Haverinen, anna.haverinen(at)ouka.fi
Liitteet  
Our life as Elderly ll   Our_life_as_elderly_II.pdf   130 kt
Our life as Elderly ll in Oulu   Our_life_as_elderly_II_in_Oulu.pdf   130 kt
Logot    
  Oulun kaupunki
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi