Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013  Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Hankkeessa syntyy nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamalli. Toimintamalli mahdollistaa konkreettisesti monialaisen toimijaverkoston laaja-alaisen yhteistyön. Kulttuuri- ja mediakeskus tarjoaa nuorille vaikuttamiskanavan, jonka kautta he voivat aktivoitua itselleen merkityksellisissä sisällöissä.

Toimintamalli tarjoaa ratkaisuja kulttuurialan toimijakentän tilatarpeeseen. Toimintamalli mahdollistaa tuotantoprosessin, jossa tekijät, tilat, välineet ja ohjaus ovat saatavilla samasta paikasta.

Yhteistyö oppilaitosten ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa mahdollistaa sosiaalisten ja kulttuuristen innovaatioiden syntymisen, nuorten laaja-alaisen osallistamisen sekä sosiaalisen median uusien
toimintamallien hyödyntämisen nuorisotyössä. Toimintamalli edistää välillisesti kulttuuri- ja mediakentällä toimiville ammattilaisten työllisyyttä.


Toimenpiteet

Kehitetään toimintamalli ja toimijaverkosto. Hankkeen aikana kartoitetaan toimintaan soveltuvat tilat ja käynnistetään toiminta niiltä osin kuin se on mahdollista.

Mediakasvatus ja monimediatoimitus

Luodaan yhteistyössä toimijoiden kanssa toimintamalli lasten ja nuorten mediakasvatukseen, joka tukee koulussa annettavaa opetusta sekä nuorten omalla ajalla tapahtuvaa toimintaa ja kasvatuksellista ohjausta.
Toimituksessa nuoret tuottavat sisältöjä eri viestintävälineisiin ja sosiaaliseen mediaan vertaisohjaajatoiminnan avulla.

Verkkonuorisotyön palvelut ja Netari.fi

Projektiin toimintamalliin sisällytetään kansallisen verkkonuorisotyöalustan pääkäyttö ja ylläpito sekä toteutetaan verkkonuorisotyötä olemassa olevissa ympäristöissä. Aloitetaan Netari.fi apuohjaajatoiminta verkkonuorisotyön osalta.

Nuoret tapahtumatuottajina

Nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville vapaan kentän toimijoille tarjotaan resurssit (tilat, välineet, ohjaus), jotka mahdollistavat eri kulttuuri- ja mediatapahtuminen järjestämisen, harjoittelemisen ja toteuttamisen.

Pelitoiminta

Toimintamallissa luodaan edellytykset pelitoiminnalle (Pc- ja konsolipelaaminen, roolipelaaminen, lautapelaaminen). Toimintamallin avulla tuetaan peliryhmien muodostamista, jolloin pelejä pelataan ryhmätoimintana.

Vapaan kulttuurikentän toimintatilat

Toimintamallissa luodaan laajalle kulttuuritoimijoiden verkostolle toimintatiloja, jotka palvelevat monipuolisesti eri ryhmien tarpeita.


Tulokset ja hyödyt

Sosiaalisen median kautta projekti hyödyttää oululaisten nuorten lisäksi nuoria valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimintamalli on mahdollista
monistaa eri toimijoiden tarpeisiin.

Projektin tuloksia voivat hyödyntää kaikki vapaan kentän ammattilaiset, yhdistykset ja yritykset, joiden toimintaan kuuluu kulttuuri- ja media-alojen sisällöt sekä niiden sovellukset nuorten toimintaympäristöissä.

Toimintamalli antaa toimijoille paremman mahdollisuuden jalkauttaa toimintojaan eri käyttäjäryhmille. Toiminta innostaa ja motivoi nuoria aktiivisiksi toimijoiksi, joilla on mahdollisuus osallistua mediasisältöjen tuottamiseen ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aktiivinen toiminta ehkäisee nuorten syrjäytymistä.

Osallistujilla on lähellä ajankohtaiset asiantuntijapalvelut ja toimiva osaajaverkosto. Verkoston tarjoama tuki mahdollistaa vapaan kentän toimijoiden osaamisen ja tuotteiden jatkuvan kehittämisen.

Nuorten medialukutaito kehittyy ja sen kautta tarjotaan valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Toimintamallin vertaisohjaajatoiminta luo yhteisölllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Kustannukset

Rahoittajataho

2011

2012

2013

YHTEENSÄ

PPL (ESR + valtio)

66900

126300

127200

320400

Oulun kaupunki

44 600

84 200

84 800

213 600

Yhteensä

111500

210500

212000

534000


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2011
Päättymispvm   31.8.2014
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Jaakko Jokipii, 044 703 8307 ja suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen, p. 044 703 8263, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi. Vastuullinen johtaja, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori.
Liitteet  
Messi-hankkeen toimintamalli nuorten kulttuuri- ja mediakeskukselle   MessiHankkeenToimintamalli_eiyksitila.pdf   4 886 kt
Logot    
  EuVipuvoimaa
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi