Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

MOPOTuning – Osallisuuteen perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn
*
 
Hankkeen nimi   MOPOTuning – Osallisuuteen perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja liikkumattomuutta sekä kannustaa nuoria huolehtimaan terveydestään uuden aktivointimenetelmän avulla. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja testata syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten seulonta-, ohjaus- ja aktivointimenetelmiä.

Toimenpiteet
Testata ja kehittää ko. kohderyhmälle sopivia, MOPO-kokonaisuuden aktivointimenetelmään kytkettäviä terveysviestinnän ja liikunnanohjauksen keinoja sekä kehittää Oulun kaupungin syrjäytymisriskissä olevien nuorten miesten ohjausmenetelmiä.

- Aktivointimenetelmän käytännön testauksen ja intervention suunnittelu
- Liikuntapalveluhenkilöstön koulutus liikunnanohjauksen sisällön tuottamiseksi
- Nuorten ohjauspalvelun tehostaminen eri työmenetelmiä hyödyntämällä
- Kutsuntatilaisuuksissa käytettävien seulontamenetelmien kartoittaminen ja kehittäminen
- Moniammatillisen verkostotyön kehittäminen yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa
- Nuorten parissa työskentelevien kouluttaminen nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Tulokset

MOPO-hankekokonaisuudessa (www.tuunaamopo.fi ) kehitettiin uudenlainen nuoria fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti aktivoiva etäpalvelu ja tuotettiin näyttöön pohjautuvaa tietoa palvelun vaikuttavuudesta. MopoTuning-hankkeessa kehitettiin palvelun aktivointisisällöt. Hankkeen tuloksia ovat myös:

- Koulutukset nuorten parissa työskenteleville
- KesäAction-toimintamalli
- Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu
- Terveystiedon räätälöintityökalu
- Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli
- Kuntotestit kutsunnoissa
- Liikuntatutor-toiminnan kehittäminen
- Oulun Aikalisä-toimintamallin kehittäminen
- Nuorten Facebook palveluohjaus
- Nuoren asumispolun kuvaus (tulossa vuoden 2014 aikana: NAL, Hyvä Olla - Rästejä nolla projekti)
- Hankeyhteistyönä uudenlainen kuntouttavan työtoiminnan malli nuorille
- Hankeyhteistyönä valtakunnalliset tunnustukset (TerveSOS-palkinto 2013)

Osa toimintamalleista on jo Oulun kaupungin käytössä. Kaikki MopoTuning-hankkeen tulokset, raportit, tutkimusuutiset, koulutusmateriaalit ja hyvät käytännöt on koottu hankkeen kotisivujen tietopankkiin kaikkien hyödynnettäväksi (www.tuunaamopo.fi -> Tietopankki).

Kustannukset
MOPOTuning-hankkeen kustannusarvio yht. 750 000 €, josta Oulun kaupungin omarahoitusosuus 2,5 % eli 18 750.
Oulun osahankkeen kokonaiskustannukset olivat 125 566 €.
Oulun osahanke kuuluu ODL:n hallinnoimaan MOPO-kokonaisuuteen.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2011
Päättymispvm   30.4.2014
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Liikuntatoimi
ODL Liikuntaklinikka
Oulun yliopisto
Virpiniemen liikuntaopisto
Yhteyshenkilöt   Kaupungin yhteyshenkilö: Niina Epäilys, vs. liikuntajohtaja, p. 044 703 8011, niina.epailys@ouka.fi.
Hankkeen päätoteuttajan yhteyshenkilö: Raija Korpelainen, ODL Liikuntaklinikka, p. 050 312 5746, raija.korpelainen@odl.fi tai Riitta Pyky p. 050 312 5755, riitta.pyky@odl.fi
Liitteet  
MOPO-hankekokonaisuuden väliraportti 1   MOPO_valiraportti1.pdf   817 kt
MOPO-hankekokonaisuuden väliraportti 2   Valiraportti2_MOPO.pdf   2 467 kt
MOPO-hankekokonaisuuden väliraportti 3   Valiraportti3_MOPO_hanke.pdf   2 263 kt
MOPO-hankekokonaisuuden väliraportti 4   Valiraportti4_MOPO.pdf   2 466 kt
MOPO-verkkosivut   Linkki  
MOPO-loppuraportti   MOPO_Loppuraportti_VALMIS.pdf   4 653 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi