564-2314 Kemintien kaavarunko
Suunnitelman laji Kaavarunko
Kaupunginosat Alppila  Koskela  Välivainio 
Nimi 564-2314 Kemintien kaavarunko
Tunnus 564-2314
Kuvaus/tavoite

Kemintien kaavarunko käsittää nykyisen Kemintien ympäristön. Samanaikaisesti kaavarungon ja alueelle vireillä olevan asemakaavan muutoksen kanssa on laadittu liikenteen, ympäristön ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma sekä yleissuunnitelmat sähkö-, kaukolämpö ja vesihuoltoverkostoista. Yleissuunnitelmissa on kukin teema suunniteltu yleispiirteisesti. Kaavarunkoa täydentää laatukäsikirja, jossa on annettu suunnitteluvaatimuksia ja -suosituksia kortteleiden ja julkisen ulkotilan suunnittelua ohjaamaan. Laajaa hankekokonaisuutta kutsutaan nykyisin nimellä Alppilanbulevardi.

Bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja yliopiston välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Alppilanbulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä tuleva bulevardi palveluineen jatkossa toimii. Alueen kehittäminen jatkuu tulevina vuosina asemakaavanmuutosten, katu-, viheralue- ja muun tarkemman suunnittelun avulla.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Ville Honkonen p. 040 595 6428 ja kaavoitusassistentti Tarja Korpi p. 050 454 8268
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Kaavarunko, laatukäsikirja ja yleissuunnitelmat hyväksytty (yhdltk 5.6.2018) -
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk. 14.2.2017 §54) nähtävillä 21.2.2017 - 23.3.2017
Kaavarungon vaihtoehdot (yhdltk. 10.10.2017 § 522) nähtävillä 24.10.2017 - 23.11.2017
Päättymispvm  
Hyväksyjä yhdyskuntalautakunta
Liitteet
Kaavarunko   Linkki  
Laatukäsikirja   Linkki  
Liikenteen, ympäristön ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma   yleissuunnitelma.pdf   15 753 kt
Kaupallinen selvitys   Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä.pdf   2 222 kt
Luonto- ja maisemaselvitys   Linkki   
*
29.5.2024 © Oulun kaupunki - Palaute