564-2314 Kemintien bulevardi
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Alppila  Välivainio 
Nimi 564-2314 Kemintien bulevardi
Kemintien kaavarunko ja Välivainion kaupunginosan korttelin 31 asemakaavan muutos
Tunnus 564-2314
Kuvaus/tavoite

Kemintien kaavarunko laaditaan koko Kemintien ympäristöön. Asemakaavan muutos koskee Välivainion kaupunginosan korttelia 31 sekä viereisiä katu- ja puistoalueita. Kaavanmuutos tulee vireille kaupungin aloitteesta. Osasta aluetta on aiemmin pidetty yhteistyökumppaninhakukilpailu ja sen pohjalta yhteistoiminta-sopimus on laadittu Lapti Oy:n kanssa. Oulun Sivakalle on aiemmin myönnetty suunnitteluvaraus suunnittelualueen pohjoisosaan. Samanaikaisesti kaavarungon ja asemakaavan muutoksen kanssa laaditaan koko Kemintien ympäristöön liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma.

Kemintien bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja yliopiston
välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Kemintien bulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä Kemintie palveluineen jatkossa toimii.

Kaavarunkomallit ovat nähtävillä 24.10.-23.11.2017 välisenä aikana mielipiteiden jättämistä varten. Kolme kaavarunkomallia esittelevät erilaisia alueen kehittämistapoja. Oleellisin muuttuja on alueen tuleva asukasmäärä, joka vaikuttaa suoraan tulevan palvelutarjonnan määrään ja sitä kautta merkittävästi myös katukuvaan ja alueen elävyyteen. Kaavarunkomallit sisältävät myös erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja mm. nykyisen Kemintien linjauksen, liikkenneverkon, korttelirakenteen ja viheralueiden osalta.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230, kaavoitusarkkitehti Elina Jaara p. 040 5221031 ja suunnitteluavustaja Tarja Korpi p. 050 4548268
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk. 14.2.2017 §54) nähtävillä 21.2.2017 - 23.3.2017
Kaavarungon vaihtoehdot (yhdltk. 10.10.2017 § 522) nähtävillä 24.10.2017 - 23.11.2017
Päättymispvm  
Hyväksyjä yhdyskuntalautakunta
Liitteet
Kaupallinen selvitys   Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä.pdf   2 222 kt
Luonto- ja maisemaselvitys   Linkki  
26.10.2017 päivitetty OAS   Kemintie OAS päivitetty 26-10-2017u.pdf   2 018 kt
Ote yhdltk 10.10.2017c § 522 pöytäkirjasta   Ote Yhdyskuntalautakunnan 10.10.2017 § 522 pöytäkirjasta.pdf   46 kt
OAS palaute ja vastineet   Vastineet.pdf   196 kt
Kaavarunkomallit   Kemintien_kaavarunkomallit.pdf   9 545 kt
Laatukäsikirjan visioluonnos   Kemintie_Laatukäsikirja_visioluonnos.pdf   5 632 kt 
*
21.4.2018 © Oulun kaupunki - Palaute