564-2343 Oulunportti
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Kaakkuri  Perävainio 
Nimi 564-2343 Oulunportti
564-2343 Oulunportin maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma
Tunnus 564-2343
Kuvaus/tavoite

Yleissuunnittelun tehtävänä on laatia yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma Oulunportin alueen maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Yleissuunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen toimintarakenteelle, rakentamiselle, ympäristön laadulle ja liikenneverkon kehittämiselle.

Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan se laaditaan ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta ja muuta alueen suunnittelua.

Oulun kaupungin vuoden 2017 työpaikkaselvityksessä Oulunportin alueen suunnittelu katsottiin tärkeäksi, koska aluetta koskevat tarpeet ovat muuttuneet vuoden 2002 asemakaavan laatimisen jälkeen. Tavoitteena työssä on muodostaa alueesta kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka liittyy toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen. Suunnittelutyön tavoitteena on monipuolistaa alueen tonttitarjontaa. Suunnittelussa kaupunkikuvan korkea laatu on keskeistä, koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla mm. moottoritieltä katsottuna.

Yleissuunnittelussa ei puututa valtatie 4:n maantien alueeseen, vaikka se sisältyykin yleissuunnitelman aluerajaukseen. Lähinnä uusien liikenneyhteyksien tutkimiseksi suunnittelualue ulottuu myös Kaakkurin puolelle.

Yhdyshenkilöt kaavoitusarkkitehti Virpi Rajala puh. 044 703 2422 suunnitteluavustaja Irma Hyry puh. 044 703 2426
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma (yhdyskuntalautakunta 26.6.2018 § 330) hyväksytty - 26.6.2018
OAS, (yhdyskuntalautakunta 19.9.2017 § 500 ) nähtävillä 24.9.2017 - 24.10.2017
Yleissuunnitelmaluonnos (yhdltk 3.4.2018 § 158) nähtävillä 13.4.2018 - 14.5.2018
Yleissuunnitelmaraportti (yhdltk. 26.6.2018 § 330) hyväksyminen 26.6.2018 -
Päättymispvm 26.6.2018  
Hyväksyjä yhdyskuntalautakunta
Liitteet
Osallistumis- ja arviontisuunitelma 26.3.2018 päivitetty   564-2343_Oulunportti OAS_26.3.2018.pdf   1 420 kt
Maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma   Linkki  
Luonto- ja maisemaselvitys   564-2343 (Oulunportti) Luonto- ja maisemaselvitys 24.10.2017.pdf   6 723 kt
Kehittämissuunnitelma   564-2343 (Oulunportti) Kehittämissuunnitelma 20.12.2017.pdf   2 775 kt
Tärinäselvitys   564-2343 (Oulunportti) Rautatieliikennetärinän riskikartoitus 29.1.2003.pdf   4 528 kt
Rakennettavuusselvitys   564-2343 (Oulunportti) Rakennettavuusselvitys 25.9.2000.pdf   3 193 kt
Liittymätarkastelu Oulunlahdentielle   564-2343 (Oulunportti) Liittymätarkastelu Oulunlahdentielle_2000.pdf   2 824 kt
Oulunportin video   Linkki  
Rakennettavuusselvitys   564-2343 Oulunportti_Rakennettavuusselvitys 15.5.2018.pdf   4 974 kt
Hulevesiselvitys   564-2343 Oulunportti _Hulevesiselvitys 8.6.2018.pdf   2 466 kt
Yleissuunnitelmaraportti   Yleissuunnitelmaraportti.pdf   16 851 kt 
*
27.10.2020 © Oulun kaupunki - Palaute