Oulunsalon kaupunginosa, Ervastinkylä, Pajuniemi ja Peherrys, alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Suunnitelman laji Alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Oulunsalon kaupunginosa, Ervastinkylä, Pajuniemi ja Peherrys, alueellinen suunnittelutarveratkaisu
Tunnus OUKA/8568//2017
Kuvaus/tavoite

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 31.10.2017 päättänyt, että Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain 137 a §:n mukainen 1.5.2017 voimaan tullut menettely, jossa suunnittelutarveratkaisu voidaan tehdä kerralla useampaa rakennuspaikkaa koskien. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on helpottaa ja sujuvoittaa kyläalueiden asuinrakentamista.

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen kyläalueilla on voimassa oikeusvaikutteinen Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 23.2.2015. Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee osayleiskaavan asuinalueille (A) osoitettuja rakennuspaikkoja. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta tai korvaamassa nykyisen rakennuspaikan asuinrakennusta uudella asuinrakennuksella. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 31.12.2027 saakka.

Päätöksestä jätettiin yksi valitus, jonka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellään 19.3.2019. Päätös alueellisesta suunnittelutarveratkaisusta on lainvoimainen.

Yhdyshenkilöt Yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, puh. 044 4973116
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
-
Päätösehdotus nähtävillä (MRL 173§, 174§) 24.11.2017 - 21.12.2017
Hyväksyminen, yhdyskuntalautakunta 23.1.2018 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta
Liitteet
Päätös, raportti   EPP_alueellinen_str_paatos_hyvaksytty_13112017.pdf   809 kt
Päätös, kartta   EPP_alueellinen_str_paatoskartta_hyvaksytty_13112017.pdf   966 kt 
*
29.5.2024 © Oulun kaupunki - Palaute