Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma
Suunnitelman laji Yleissuunnitelma
Kaupunginosat
Nimi Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma
Tunnus
Kuvaus/tavoite

8.11.2010 kaupunginvaltuusto valitsi keskitetyn pysäköinti- ja huoltojärjestelmän ydinkeskustan asemakaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.

Suunnittelun tavoitteena on laatia koko kaupungin aluetta koskeva kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma. Keskustan osalta suunnitelma koskee pääreittejä.

Suunnitelmassa
- määritellään kevyen liikenteen verkolle väylien erilaisiin käyttötarkoituksiin perustuvat laatutasotavoitteet
- selvitetään kevyen liikenteen verkon kehittämistarpeet ottaen huomioon Oulun - yleiskaavan mukaiset laajenemisalueet ja liittyminen ympäristökuntiin
- tehdään ehdotukset kehittämistoimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä (ei ajoitusta)

Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat:
- verkon rakenne - mm. väylien luokitus, yhteyspuutteet, epäjatkuvuuskohdat ja väylien mitoitus
- väylien kunto - mm. väylien päällysteiden kunto ja kuivatus
- alikulut - mm. mitoitus ja käytettävyys / turvallisuus, uusien alikäytävien rakentamistarve
- yhteydet linja-autopysäkeille
- autoilun estäminen
- ulkoiluun / liikuntaan (mm. rullaluisteluun) soveltuvat reitit ja niiden parantamistarpeet tähän tarkoitukseen; yhteistyössä liikuntaviraston kanssa

Yhdyshenkilöt Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, puh. 044 703 2112 Tekninen keskus, Uusikatu 26 Sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 3.5.2011 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Tekninen lautakunta
Liitteet
Esite   Kevariesite_A4.pdf   729 kt
Loppuraportti   Loppuraportti_pakattu.pdf   1 413 kt 
*
7.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute