Erkintie, Hintan vesilaitos 564-2013  
Asemakaava, Hintta
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata riittävät alueet vesilaitoksen kehittämiselle Hintassa. Oulun kaupungin alueella häiriöttömän vedenjakelun ja puhtaan veden riittävyyden turvaamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Tarkoituksena on osoittaa Hinttaan aluetta uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamista varten siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Hintan vesilaitoksen nykyisellä tontilla ei ole mahdollista lisärakentamista enää toteuttaa, vaan lisätilaa tarvitaan ympäröiviltä alueilta.Hankkeen lähtökohtien muuttumisen vuoksi vuonna 2015 esillä ollut OAS on päivitetty.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 18.2.2021 klo 17.00 - 19.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 2.2.-4.3.2021 (yhdltk 19.1.2021 § 25)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 12.11.-12.12.2019 (yhdltk 5.11.2019 § 576)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2015
SELVITYKSET:
- Vuorovaikutusraportti Hintan vesilaitoksen laajentaminen 11.1.2021
- Luonto- ja maisemaselvitys 15.10.2020
- Rakennushistoriaselvitys 19.12.2019
- Prosessivaihtoehtojen vertailuraportti AFRY 1.7.2021
- Prosessivaihtoehtojen vertailuraportin liite 1 AFRY 1.7.2021
- Raportti Oulu Hintan vesilaitoksen asemakaavan arkeologinen inventointi 2020
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala p. 044 703 2422 kaavavalmistelija Anita Koivikko p, 044 499 3352
 
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute