Erkintie, Hintan vesilaitos 564-2013  
Asemakaava, Hintta
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata riittävät alueet vesilaitoksen kehittämiselle Hintassa. Oulun kaupungin alueella häiriöttömän vedenjakelun ja puhtaan veden riittävyyden turvaamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Tarkoituksena on osoittaa Hinttaan aluetta uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamista varten siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Hintan vesilaitoksen nykyisellä tontilla ei ole mahdollista lisärakentamista enää toteuttaa, vaan lisätilaa tarvitaan ympäröiviltä alueilta.Hankkeen lähtökohtien muuttumisen vuoksi vuonna 2015 esillä ollut OAS on päivitetty.


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 5.3. - 11.4.2022 (Kv 28.2.2022 § 28)
Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 28.2.2022 § 28 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.11 - 31.12.2021 (yhdltk 16.11.2021 § 626)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
- Vuorovaikutusraportti 5.11.2021
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 2.2.-4.3.2021 (yhdltk 19.1.2021 § 25)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 12.11.-12.12.2019 (yhdltk 5.11.2019 § 576)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2015
SELVITYKSET:
- Vuorovaikutusraportti Hintan vesilaitoksen laajentaminen 11.1.2021
- Luonto- ja maisemaselvitys 15.10.2020
- Rakennushistoriaselvitys 19.12.2019
- Prosessivaihtoehtojen vertailuraportti AFRY 1.7.2021
- Prosessivaihtoehtojen vertailuraportin liite 1 AFRY 1.7.2021
- Raportti Oulu Hintan vesilaitoksen asemakaavan arkeologinen inventointi 2020
- Hulevesiselvitys 8.9.2021
- Lepakkoselvitys 30.4.2021
- Vaikutusarviointi luonto- ja maisematekijöihin 17.8.2021
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala p. 044 703 2422 kaavavalmistelija Anita Koivikko p, 044 499 3352
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute