Erkintie, Hintan vesilaitos 564-2013  
Asemakaava, Hintta
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varata riittävät alueet vesilaitoksen kehittämiselle Hintassa. Oulun kaupungin alueella häiriöttömän vedenjakelun ja puhtaan veden riittävyyden turvaamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Tarkoituksena on osoittaa Hinttaan aluetta uuden vesilaitosyksikön, puhdasvesialtaan sekä varavedentuloaltaan sijoittamista varten siten, että ne muodostavat yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Hintan vesilaitoksen nykyisellä tontilla ei ole mahdollista lisärakentamista enää toteuttaa, vaan lisätilaa tarvitaan ympäröiviltä alueilta.Hankkeen lähtökohtien muuttumisen vuoksi vuonna 2015 esillä ollut OAS on päivitetty.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Kirjaamo avoinna ma-pe klo 8.30-15.30

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 12.11.-12.12.2019 (yhdltk 5.11.2019 § 576)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2015
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo p. 044 703 2439
 
6.12.2019 © Oulun kaupunki - Palaute