564-2438 Huvilarannantie  
Asemakaava, Linnanmaa, Kaijonharju
 
HANKKEEN KUVAUS
Suunnittelualue sijaitsee Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa n. 5km Oulun keskustasta pohjoiseen. Alue sijoittuu Pyykösjärven länsirannalle Alakyläntien varrelle Kaijonharjun keskustan toimintojen sekä Linnanmaan kampuksen läheisyyteen. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään Uuden Oulun yleiskaavan ja syksyllä 2019 kaupunginhallituksen hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon mukaisesti. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.


Asemakaavanmuutosalueen laajuus on n. 10ha, josta teiden ja katujen osuus on noin puolet. Alakyläntien ja Huvilarannantien väliselle 1,1 ha alueelle kaavoitetaan asuinkerros- ja asuinrivitalojen korttelialue, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Uutta asuinrakentamista alueelle tulee 8600 k-m2. Pyykösjärvenpuistossa sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus suojellaan ja mahdollistetaan sen monipuolinen jatkokäyttö.


Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Rakennusteho Group Oy aloitteesta. Korttelin suunnittelutyössä Oulun kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet on nostettu suunnittelun lähtökohdaksi jo varhaisessa vaiheessa. Ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan Vihreän Korttelin-konseptilla, joka hankkeessa muodostuu viidestä työpaketista.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 11.2.2021 klo 17.00 - 19.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.1 - 25.2.2021 (yhdltk 19.1.2021)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 18.8 - 17.9.2020 (yhdltk 11.8.2020 § 347)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 31.1.2020 - 2.3.2020 (yhdltk 21.1.2020 §32)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (päivitetty)
VIHREÄN KORTTELIN TAVOITTEET:
- Vihreä kortteli
- Green quarter
SELVITYKSET:
- Liikenneselvitys
- Meluselvitys
- Hulevesiselvitys
- Rakennettavuusselvitys
- Arkeologinen inventointi
- Kaijonharjun puustokartoitus
- Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys (Huvilarannantie 28)
- Linnusto ja lepakkoselvitykset
- Monitavoiteoptimointi
- Diplomityö
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti sij. Jonna Koivuranta p. 040 661 6330 kaavavalmistelija Anita Koivikko p. 044 499 3352, etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute