564-2438 Huvilarannantie  
Asemakaava, Linnanmaa, Kaijonharju
 
HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelualue sijaitsee Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa n. 5km Oulun keskustasta pohjoiseen. Alue sijoittuu Pyykösjärven ja Alakyläntien väliin puistoalueelle. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen ohjeellisesti hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta. Alueen lounaisnurkkaan suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Alue kytkeytyy alikulun kautta Kaijonharjun keskukseen. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen rakentumista sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Rakennusteho Group Oy aloitteesta. Korttelin suunnittelutyössä Oulun kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet on nostettu suunnittelun lähtökohdaksi jo varhaisessa vaiheessa. Suunnittelualueen Vihreän Korttelin -konseptissa rakentamisen aikainen hiilijalanjälki pienenee hyödyntämällä kiertotalouden materiaaliratkaisuja, kierrättämällä rakennusjätteet tehokkaammin ja vähentämällä hukkaa koko rakennusprosessissa. Erityisen tärkeässä roolissa on myös asukkaiden viihtyvyys ja puitteet asumisen kestäville arjen valinnoille. Asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset pienentyvät ja eläminen on entistä helpompaa ja houkuttelevampaa.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 27.8. klo 17.00. Linkki tapahtumaan julkaistaan nettisivuilla osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/linnanmaa-kaijonharju

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 18.8 - 17.9.2020 (yhdltk 11.8.2020 § 347)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 31.1.2020 - 2.3.2020 (yhdltk 21.1.2020 §32)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (päivitetty)
VIHREÄN KORTTELIN TAVOITTEET:
- Vihreä kortteli
- Green quarter
SELVITYKSET:
- Liikenneselvitys
- Meluselvitys
- Hulevesiselvitys
- Rakennettavuusselvitys
- Arkeologinen inventointi
- Kaijonharjun puustokartoitus
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti sij. Jonna Koivuranta p. 040 661 6330 kaavoitusarkkitehti Eini Vasu p. 044 703 2402 kaavavalmistelija Anita Koivikko p. 044 499 3352, etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
18.1.2021 © Oulun kaupunki - Palaute