564-2428 Onnelantie 2,4 ja 6  
Asemakaava, Oulunsuu
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaava-alue käsittää kaupungin omistaman entisen lastenkodin tontin osoitteessa Onnelantie 6. Laadittava kaavamuutos tähtää asuinkäyttöön ja maankäytön tiivistämiseen.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fiKÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 24.10. - 23.11.2023 (yhdltk 10.10.2023 § 460)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 1.2 - 3.3.2022 (yhdltk 18.1.2022 § 20)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (16.2.2022) muistio
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 20.3 - 20.4.2020 (yhdltk 10.3.2020 § 125)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä p. 044 703 2428 antti.m.maatta@ouka.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute