Asemakeskus 564-2484  
Asemakaava
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee II (Vaara) kaupunginosan kortteleita 36, 37 ja 42 tonttia 3 sekä osaa rautatiealuetta (LR-1) ja ympäröiviä katualueita. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on suunnitella asemakeskus, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumiseen alueelle. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustasta Raksilaan rautatiealueen alitse.

Aloitteen kaavamuutoksesta ovat tehneet Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 13.11.2020 - 18.12.2020 (yhdltk 27.10.2020 § 479)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, puh. 044 703 1112 Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, puh. 040 663 7760 Asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, puh. 044 703 2425
 
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute