Asemakeskus 564-2484  
Asemakaava, II (Vaara), Raksila
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelia 37, korttelin 42 tonttia nro 3, Hallituskadun katualuetta, Rata-aukiota ja rautatiealuetta sekä lisäksi Kainuuntien ja Ratakadun katualueiden osia, jotka sijaitsevat osittain II kaupunginosassa ja osittain Raksilan kaupunginosassa. Asemakaavan muutosalueen osoitteet ovat Ratakatu 6 ja 6a sekä Rautatienkatu 11a ja 11b. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelit 45-47.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin 37 käyttötarkoituksen muuttaminen Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, muun muassa linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustan ja Raksilan välille. Rautatieasema ja asemarakennus on tavoitteena säilyttää sekä päivittää niiden suojelumerkinnät, rakennusoikeudet sekä pysäköintiratkaisut.

Väyläviraston tavoitteena on mahdollistaa laadittavan raideliikenteen suunnitelman toteuttaminen sekä auto-junalastauslaiturin siirto uuteen paikkaan. Hallituskadun suunnitelmia on tavoitteena päivittää siten, että mahdollistetaan radan alittavan alikulkuyhteyden toteuttaminen leveämpänä ja rampin sijoittuminen Hallituskadulle. Tavoitteena on myös mahdollistaa ja osoittaa asemakaavassa tulevaisuuden varaukset joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksille radan alitse.

Yhdyskuntalautakunta päätti 22.2.2022 asettaa 14.12.2021 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen MRL:n 62 § perusteella nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Asemakaavan muutosluonnos voidaan asettaa nähtäville sen jälkeen, kun hanketta koskeva yhteistoimintasopimus sekä kauppakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa sekä allekirjoitettu.

Yhteistoimintasopimus ja kauppakirja allekirjoitettiin 21.3.2022.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 25.3.2022-25.4.2022

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 25.3.- 25.4.2022 (yhdltk 22.2.2022 § 111)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaluonnos (poistuva kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 13.11.2020 - 18.12.2020 (yhdltk 27.10.2020 § 479)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 14.12.2021
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys
- Maaperän rakennettavuusselvitys
- Maisemaselvitys
- Meluselvitys
- Rataliikenteen aiheuttamien tärinävaikutusten arviointi
- Runkomeluselvitys
- Ympäristötekninen maaperätutkimus
 
YHDYSHENKILÖT
Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen, puh. 040 663 7760 Asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, puh. 044 703 2425
 
29.5.2024 © Oulun kaupunki - Palaute