564-2496 Ahonkangas  
Asemakaava, Kiiminki
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kiimingin kaupunginosan osaa, joka sijaitsee Kolamäen, Kaista-ahon, Isoahonkankaan ja Viitantien välisellä noin 58 hehtaarin suuruisella alueella.

Kaavamuutos käynnistetään kaupungin aloitteesta ja tavoitteena on mahdollistaa Oulun maankäytöntoteuttamisohjelman mukainen asuntotuotanto Kiimingin keskustan palveluiden läheisyydessä. Asumisen lisäksi alueelle osoitetaan varaus lähipalveluille sekä mahdollisesti vähäisessä määrin toimitilarakentamista. Kuusamontielle on tarkoitus osoittaa alikulkuyhteys sekä liittää kaavoitettava alue olemassa oleviin kävely-, pyöräily- ja ulkoilureitteihin. Suunnittelualue on suurelta osin kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta muutamaa yksityisen omistamaa kiinteistöä sekä Kuusamontietä, joka on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen omistuksessa.


Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 14.11. -18.12.2023 (yhdltk 31.10.2023 § 494)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Ote Yhdltk 31.10.2023 § 494 pöytäkirjasta
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 14.6 - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 341)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Ahonkankaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 18.8.2022 esittelymateriaali
- Ahonkankaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 18.8.2022 muistio
OSALLISTUMIS - JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 22.10 - 5.11.2021 (yhdltk 12.10.2021 § 555)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 23.10.2023
AHONKANKAAN SELVITYKSET:
- Meluselvitys 20.6.2022
- Hulevesiselvitys 16.3.2022
- Luonto- ja maisemaselvitys 22.9.2021
- Hulevesisuunnitelma 17.8.2023
- Maankäytön viitesuunnitelma
- Kaukolämmön yleissuunitelma 17.8.2023
- Liikenteen yleissuunnitelma 23.8.2023
- Vesihuollon yleissuunnitelma 22.8.2023
- Rakennettavuus- ja sulfidiselvitys 27.9.2022
- Täydentävä linnustoselvitys 7.11.2022
- Viitasammakkoseuranta vuosi 2023, 5.9.2023
- Luonto- ja maisemavaikutusten arviointi 12.10.2023
- Ympäristön yleissuunnitelma 12.10.2023
HIETA-AHON KAAVARUNKO:
- Hieta-ahon kaavarunko 20.2.2018
- Hieta-ahon kaavarungon selostus
- Hieta-ahon maaperä- ja rakennettavuusselvitys 9.8.2012
- Hieta-ahon sulfidimaaselvitys 21.8.2014
- Hieta-ahon sulfidimaaselvitys osa II 9.6.2015
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas p. 050 430 4143 Kaavavalmistelija Anita Koivikko, puh. 044 499 3352
 
29.5.2024 © Oulun kaupunki - Palaute