564-2531 Virpiniemi, Virpiniemen Meriniemi ja Kellonlahti  
Asemakaava, Kello
 
HANKKEEN KUVAUS
Kellon kaupunginosassa, Virpiniemessä, on tullut vireille asemakaavan muutos. Tavoitteena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi maanomistajan / maanvuokraajan oman tarpeen mukaan. Tavoite koskee niitä tontteja, joiden maanomistajat tai-haltijat ovat hakeneet muutosta. Samalla kaikkien tonttien kaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään nykymääräysten mukaisiksi ja vanhentuneet merkinnät/määräykset poistetaan.


Alustavan aikataulun mukaisesti kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesällä 2023. Tavoitteena on, että asemakaava valmistuu vuoden 2023 aikana. Kaavan hyväksyy Oulun kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksen jälkeen alue on rakennuskiellossa, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Käyttötarkoituksen muutosta on mahdollista hakea sen jälkeen, kun kaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi.


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 18.11 - 28.12.2023 (KV 13.11.2023 § 118)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Kv 13.11.2023 § 118 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 27.6. - 31.8.2023 (Yhdltk. 13.6.2023 § 319)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Ote Yhdltk 13.6.2023 § 319 Pöytäkirjasta
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 3.2 - 6.3.2023 (Yhdltk 24.1.2023 § 32)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Yhdltk 24.1.2023 § 32 pöytäkirjasta
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 15.2.2023 esitys
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 15.2.2023 muistio
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 29.3 - 28.4.2022 (Yhdltk 15.3.2022 § 151)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma päivitetty 11.5.2023
SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
- Huomionarvoiset luontotyyppikuviot ja upossarpio
- Kevyt maisemaselvitys
- Luontoselvitys
- Hulevesiselvitys
- Meluselvitys
- Luontovaikutusarviointi -luontotyypit ja niille leimallinen kasvillisuus
- Yleiskaavallinen tarkastelu ja vaikutusten arviointi v. 2018
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas, puh. 050 430 4143 Kaavavalmistelija Anita Koivikko, puh. 044 499 3352
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute