564-2504 Hallituskatu 29  
Asemakaava, II (Vaara)
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Vaaran kaupunginosan korttelin 12 tonttia nro 83. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Oulun Rakennusteho Oy kiinteistön omistajan valtuuttamana. Asemakaavan muutoksen hakijan tavoitteena on korttelissa 12 tontilla 83 sijaitsevan toimistorakennuksen korvaaminen asuin- ja liikerakennuksella. Asemakaavan muutosalue on yksityisessä omistuksessa.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 25.10.2023
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 16.9.-23.10.2023 (Kv 11.9.2023 § 86)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv:n 11.9.2023 § 86 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 5.5. - 5.6.2023 (Yhdltk 18.4.2023 § 209 )
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 18.11 - 19.12.2022 (Yhdltk 2.11.2022 § 600)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 31.5. - 30.6.2022 (yhdltk 17.5.2022 § 305)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys
- Liikennemeluselvitys
- Liikenneselvitys
- Pilaantuneisuustutkimus
- Rakennettavuus
- Rakennushistoriaselvitys
- Sulfaattimaalausunto
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Jere Klami, puh. 044 703 2412, jere.klami(at)ouka.fi
 
14.4.2024 © Oulun kaupunki - Palaute