Niemenranta V-alueen katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu, Oulunsalo  
Katusuunnitelma, Oulunsalo
 
HANKKEEN KUVAUS

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on aloittanut yhdessä Oulun Veden kanssa katujen, ympäristön ja vesihuollon suunnittelun Oulunsalon kaupunginosassa Niemenranta V-alueella.
Suunnittelualueelle laaditaan katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniikan suunnitelmat, joihin sisältyy mm. vesijohtojen, jätevesiviemärien, hulevesiviemäröinnin, sähkön, kaukolämmön ja muun alueellisen kuivatuksen suunnittelu. Lisäksi alueen kaduille ja jalankulku- ja pyöräilyväylille suunnitellaan valaistus.

Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana määrärahojen puitteissa.


Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 13.12.2022 § 704
- Katusuunnitelmaselostus 25.11.2022
- Katusuunnitelma 25.11.2022
NÄHTÄVILLÄ
28.10.-11.11.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 18.10.2022 § 582
- Katusuunnitelmaselostus
- Katusuunnitelma
LUONNOSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 16.8.2022
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Katupiirustus
- Ympäristösuunnitelma
- Poikkileikkaukset
- Esitysmateriaali
 
YHDYSHENKILÖT

Arttu Väänänen
Projekti-insinööri, kadut ja liikenne
p. 044 703 2125
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute