Laji Kaupunginosa Käsittelyvaihe
Sanahaku (sana tai sen osa)
Laji Kaupunginosat Nimi Nähtävillä
Asemakaava Intiö
Intiön kaupunginosan korttelia 5, Kasarmintien katualuetta sekä Koskenniskanpuiston puistoaluetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos (Oulujoen Siltavahti, Kasarmintie 15, 19, 21, 23 ja 25) tarkemmat
tiedot
Asemakaava Kaukovainio
Kaukovainion kaupunginosan korttelin 1 osaa, kortteleita 2,3 ja 4, liikenne-, katu- ja puistoalueita, Kontinkankaan kaupunginosan puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos sekä katu- ja ympäristösuunnitelmien muutos AM2097 tarkemmat
tiedot
Katusuunnitelma Pyykösjärvi
Kuivasjärvi
Pyykösjärven rantareitin rakennussuunnittelu tarkemmat
tiedot
Asemakaava Tuira
Tuiran kaupunginosan korttelia 114 sekä puisto- ja katualueita koskeva asemakaavan muutos (Koskitie 39), kaavatunnus AM2079 tarkemmat
tiedot
Asemakaava Tuira
Tuiran kaupunginosan katu- rautatie-ja suojaviheralueita sekä Toppilan kaupunginosan puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos ja tonttijako (Koskitie, Kiertotie, Lipporanta). tarkemmat
tiedot
Asemakaava Haapalehto
Korvensuora
Korvensuoran ja Haapalehdon kaupunginosien katu- ja lähivirkistysaluetta koskeva asemakaavanmuutos sekä asemakaava osalle Korvensuoran kaupunginosaa ja liikenteen, katujen ja ympäristön suunnittelu tarkemmat
tiedot
Asemakaava Linnanmaa
Linnanmaan kaupunginosan kortteleita 43-47 sekä lähivirkistys- ja katualueita koskeva asemakaavan muutos sekä liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu (Innovaatiokampus, Elektroniikkatie, Teknologiakylä) tarkemmat
tiedot
Asemakaava Välivainio
Välivainion kaupunginosan urheilu-, muuntaja-, voimansiirto-, puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos ja tonttijako (Castreninpuisto, Castrenin polku, Castrenin urheilukeskus). tarkemmat
tiedot
Asemakaava Karjasilta
Karjasillan kaupunginosan korttelin 34 tonttia nro 4 koskeva asemakaavanmuutos (Haasiokatu 8) tarkemmat
tiedot
Asemakaava Kuivasjärven kaupunginosan korttleiden 6 ja 13 osaa sekä lähivirkistys-, suojaviher-, katu- ja vesialuetta koskeva asemakaavan muutos(Alangontie, Raitotie) , kaavatunnus AM2100 tarkemmat
tiedot
  1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-300 | 301-310 | 311-320 | 321-330 | 331-340 | 341-350 | 351-360 | 361-370 | 371-380 | 381-390 | 391-400 | 401-410 | 411-420 | 421-430 | 431-440 | 441-450 | 451-460 | 461-470 | 471-480 | 481-490 | 491-500 | 501-510 | 511-520 | 521-530 | 531-540 | 541-550 | 551-559