Haukipudas, Niittyholma 564-2210
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Haukipudas 
Nimi Haukipudas, Niittyholma 564-2210
Haukiputaan kaupunginosan Niittyholman kaavarunko, asemakaava ja asemakaavan muutos
Tunnus 564-2210
Kuvaus/tavoite

Kaavarungon ja asemakaavan laatiminen on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta. Alueen kaavoittaminen asuntoalueeksi on ohjelmoitu kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymässä maankäytön toteuttamisohjelmassa, (MATO 2014-2018). Toteuttamisohjelmassa alueesta käytetään vielä työnimeä ”Holma-Haapajärvi II”. Ohjelman mukaan alue laajentaa pientaloasutusta hallitusti kuntakeskuksen palveluihin tukeutuen.

Kaavarunkosuunnitelmalla tutkitaan, miten tulevat asuntoalueet liittyvät Kirkonkylän liikenneverkkoihin ja miten pitkälle asutus laajenee Ervastinkylän, Isonniemen ja Annalankankaan suuntiin. Kaavarunkoalueen itäreunaan laaditaan samalla asemakaava turvaamaan lähiaikojen tonttitarjontaa Haukiputaan alueella. Asemakaava-alueelle on tarkoitus sijoittaa 100-200 erillispientalotonttia kooltaan 1000-1500 m2 sekä muutamia tontteja rivitalo- tai pientaloyhtiöille. Työn yhteydessä on tarkoitus samalla tarkistaa Holma-Haapajärvi I asemakaavan kortteleiden 2748 ja 2759 asemakaavaa vastaamaan paremmin nykyistä asuntokysyntää.

Yhdyshenkilöt kaavasuunnittelija Päivi Markuksela puh. 050 430 3319 ja suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh. 044 499 3352
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. -
Kaupunginhallitus 2.10.2017 § 271 -
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (yhdltk 29.4.2014 §221) nähtävillä 23.5.2014 - 6.6.2014
Kaavarunkoluonnokset (yhdltk. 7.10.2014 §453) nähtävillä 28.10.2014 - 27.11.2014
Luonnos (yhdltk. 22.3.2016 §115) nähtävillä 8.4.2016 - 9.5.2016
Ehdotus (yhdltk. 16.8.2016 §332) nähtävillä 2.9.2016 - 3.10.2016
Hyväksyminen (kv. 9.1.2017 §33) valitusaika 13.1.2017 - 13.2.2017
Asemakaavan voimaantulo 28.2.2019 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä kaupunginvaltuusto
Liitteet
Liite1: Niittyholman luonto-, maisema- ja rakennettavuusselvitys   Liite_1_Niittyholman_luonto_maisema_rakennettavuus.pdf   5 409 kt
Liite 2: Pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy   Liite_2_Pesimälinnustoselvitys_Suomen luontotieto Oy.pdf   5 407 kt
Liite 3: Sulfaattimaaselvitys   Liite_3_Niittyholma_sulfaattimaaselvitys_Sito Oy.pdf   421 kt
Liite 4: Meluselvitys   Liite_4_Niittyholman_meluselvitys_Sito Oy.pdf   2 948 kt
Liite 5: Rakennettavuusselvitys   Liite_5_Rakennettavuusselvitys_Sito_Oy.pdf   1 847 kt
Liite 6: Vesihuollon YS   Liite_6_Vesihuollon _YS_Sito Oy.pdf   1 878 kt
Liite 8: Ympäristön yleissuunnitelma   Liite_8_Niityholma_Lehmihaka_Ymparisto_YS_2016-06-20.pdf   1 209 kt
Liite 9: Hoitoluokat   Liite_9_Niityholma_Lehmihaka_YS_Hoitoluokat_2016-06-20.pdf   671 kt
Liite 10: Katujen yleissuunnitelma   Liite_10_Katujen_yleissuunnitelma.pdf   1 802 kt
Liite 11: Tyyppipoikkileikkaukset   Liite_11_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   306 kt
Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma   Niittyholman kaava-alueen rungon mukaisen liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma.pdf   2 830 kt
OAS, ote yhdyskuntalautakunnan 29.4.2014 § 221 pöytäkirjasta   OAS pöytäkirjaote.pdf   2 405 kt
Kaavarunkoluonnokset, ote yhdyskuntalautakunnan 7.10.2014 § 453 pöytäkirjasta   Kaavarunkoluonnokset pöytäkirjaote.pdf   7 627 kt
Luonnos, ote yhdyskuntalautakunnan 22.3.2016 § 115 pöytäkirjasta   Luonnos pöytäkirjaote.pdf   13 906 kt
Ehdotus, ote yhdyskuntalautakunnan 16.8.2016 § 332 pöytäkirjasta   Ehdotus pöytäkirjaote.pdf   11 423 kt
YHDLTK 22.11.2016 § 476 ote pöytäkirjasta   YHDLTK 22.11.2016 § 476 ote pöytäkirjasta.pdf   13 493 kt
KH 19.12.2016 § 380 ote pöytäkirjasta   KH 19.12.2016 § 380 pöytäkirjaote.doc   52 kt
KH 19.12.2016 § 380 asemakaavan selostus   KH 19.12.2016 § 380 asemakaavan selostus.pdf   13 463 kt
Hyväksyminen_ote kv:n 9.1.2017 §33 pöytäkirjasta   Ote kaupunginvaltuuston 9.1.2017 pöytäkirjasta.pdf   114 kt
KV 9.1.2017 § 33 asemakaavan selostus   KV 9.1.2017 § 33 asemakaavan selostus.pdf   13 463 kt
Kv:n hyväksymä asemakaava   2210_hyväksytty_9.1.2017.pdf   3 465 kt
Asemakaavan selostus_hyväksytty   Linkki  
KH 2.10.2017 § 271 ote pöytäkirjasta   KH 2.10.2017 § 271 pöytäkirjaote.pdf   5 967 kt
Voimaantulokuulutus   Voimaantulokuulutus.doc   102 kt
Voimaantullut asemakaava   2210_voimaan 28.2.2019.pdf   3 465 kt
Voimaantullut,. asemakaavan selostus   2210_voimaantullut selostus.pdf   9 581 kt
Voimaantulokuulutus 28.2.2019   Voimaantulokuulutus Niittyholma.doc   102 kt 
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute