Kiskotie 2 564-2376  
Asemakaava, Nokela
 
HANKKEEN KUVAUS

Nokelan kaupunginosan korttelin 36 tonttia nro 7 (Kiskotie 2) koskeva asemakaavan muutos

Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt Oulun kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuden haltijan hakemuksesta. Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan 4-5 -kerroksisen asuinkerrostalon toteuttaminen. Suunnittelualueella sijaitseva, vuonna 1955 valmistunut huonokuntoinen liikerakennus on tarkoitus purkaa. Nykyinen liiketontti on pienehkö kerrostaloasumiselle. Katualueelle sijoittuva paikoitusalue on toteutettu liikerakentamisen tarpeisiin, ja jäänyt sittemmin vaille käyttöä. Paikoitusalue on tarkoitus liittää osaksi tonttia. Tonttia on tarkoitus laajentaa vähäisessä määrin myös tontin itäpuolella olevalle puistoalueelle, ja korvata laajentaminen suunnittelukohteeseen toteutettavalla taiteella. Tavoitteena on myös laadukas, ympäristöönsä sopiva rakentaminen ja monipuolinen asuntojakauma.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 24.1.2022
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 21.12.2021 - 20.1.2022 (yhdltk 14.12.2021 § 703)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote yhdltk 14.12.2021 § 703 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 8.10 . 8.11.2021 (yhdltk 21.9.2021 § 507)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 3.9-3.10.2019 (yhdltk 20.8.2019 § 438)
- Kaavaselostus
- Viitesuunnitelma, vaihtoehto 1
- Viitesuunnitelma, vaihtoehto 2
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 3.9-3.10.2019 (yhdltk 20.8.2019 § 435)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Jere Klami p. 044 703 2412 kaavoitusassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute