564-2487 Ritaharjuntie  
Asemakaava, Linnanmaa
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Linnanmaan kaupunginosan kortteleita 60 ja 61, Ritaharjuntien katualuetta sekä osia kortteleihin rajoittuvista suojaviher- ja virkistysalueista.

Suunnittelualueelle on tehty suunnitteluvaraus Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy:lle ja Nokia on hakenut suunnitteluvarausalueelle asemakaavan muutosta.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että korttelialueet soveltuisivat muodoltaan ja kooltaan nykyistä paremmin Nokian uusien toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotilojen rakentamiseen. Kaavaprosessin aikana selvitetään mahdollisuudet muuttaa osittain Ritaharjuntien linjausta niin, että sen liikenteellinen toimivuus ja sijainti rakentamisalueeseen nähden paranevat.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 7.1.2021 klo 17.00 - 19.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
LUONNOS nähtävillä 18.12.2020 -18.1.2021 (yhdltk 15.12.2020 § 601)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 16.10.-16.11.2020 (yhdltk 13.10.2020 § 459 )
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Liikenneselvitys
- Hulevesiselvitys
- Suunnitelmakartta hulevedet
- Meluselvitys
- Luonto- ja maisemaselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
Asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo puh. 044 703 2439, kaavoitusarkkitehti Sisko Repola puh. 044 703 0530 ja kaavoitusassistentti Anita Koivikko puh. 044 499 3352
 
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute