564-2493 Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila, Johdintie  
Asemakaava, Ruskonselkä
 
HANKKEEN KUVAUS
Ruskonselän kaupunginosan korttelin 28 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa teollisuuskorttelin osan pääkäyttötarkoitusta siten, että se mahdollistaa poliisiaseman ja vankilan rakentamisen. Senaattikiinteistöt on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sille suunnitteluvarauksen alueelle.
KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 6.7.2022
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 28.5. - 4.7.2022 (Kv 23.5.2022 § 62)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 23.5.2022 § 62 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 25.3 - 25.4.2022 (yhdltk 15.3.2022 § 152)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 10.12.2021 - 31.1.2022 (yhdltk 30.11.2021)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 6.7.- 31.8.2021 (yhdltk 15.6.2021 § 361)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Luonto- ja maisemaselvitys
- Linnustoselvitys
- Ruskonselän_täydentävät luontoselvitykset_2021_päivitetty_090821
- Hulevesiselvitys
- Oulun poliisitalo ja vankila Ruskonselkä - yleispiirteinen perustamistapaselvitys
- Rusko Vesalanmäen rakennettavuusselvitys koko raportti
- Ruskonselän sulfidimaaselvitys liitteineen
- Turvakampuksen liikenneselvitys
- Hulevesien hallintasuunnitelma
- Liikennemeluselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Sisko Repola, p. 044 7030530 kaavoitusassistentti Emma Nevalainen, p. 040 661 2447
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute