Kaista-ahon katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus, Kiiminki  
Katusuunnitelma, Kiiminki
 
HANKKEEN KUVAUS


Suunnittelualue sijoittuu Kiimingin Kaista-ahon pohjoispuolelle. Suunnittelualue sisältää Kaista-ahon asemakaavan laajennukseen (564-2398) liittyvät katu- ja puistoalueet.

Kadut ja liikenne on laatinut Kaista-ahon laajennuksen katu- ja ympäristösuunnitelman. Suunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan asemakaavan laajennuksessa osoitettu Kaista-ahontie sekä jalankulku- ja pyöräväylä välille Pikkukierto - Kaistakuja.

Kaista-ahontien alueella syntyvät katualueen hulevedet käsitellään Kaistakujan pohjoispuolelle toteutettavalla hulevesien käsittelyalueella.

Kaista-ahon laajennuksen rakentaminen sisältyy vuoden 2022 investointiohjelmaan ja on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2022. Alueen rakentaminen toteuttaa maankäytön toteutusohjelmaa.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
Ehdotusvaihe Nähtävillä Hyväksymisvaihe
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupungininsinööri 15.6.2022 § 155
NÄHTÄVILLÄ
27.5.-10.6.2022
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 17.5.2022 § 315
LISÄTIEDOT
- Yleiskartta
- Opaskartta
- Katusuunnitelmaselostus
- Katusuunnitelma 1
- Katusuunnitelma 2
- Liikenteenohjauskartta 1
- Liikenteenohjauskartta 2
 
YHDYSHENKILÖT

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Mikko Ukkola / Puh. 040 557 0891 / Sähköposti: mikko.ukkola@ouka.fi

Oulun Vesi
Jukka Heinonen / Puh. 040 358 3099 / Sähköposti: jukka.heinonen@ouka.fi

Sitowise Oy
Juha Vikiö / Puh. 040 168 2671 / Sähköposti: juha.vikio@sitowise.com
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute