Oulunsalonrannan itäosa 564-2267
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Oulunsalonrannan itäosa 564-2267
564-2267 Oulunsalon kaupunginosan (140) osaa koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. (Oulunsalonrannan itäosa)
Tunnus 564-2267
Kuvaus/tavoite Alueelle on suunniteltu sijoittuvan meren läheisyyttä hyödyntävää pientalovaltaista asuntorakentamista ja lähivirkistysalueita. Suunnittelun taustaksi on laadittu Oulunsalonrannan kaavarunko. Kaavarunkosuunnittelua on tarkoitus syventää asemakaavatasolle. Liikenteellisesti uudisrakentamisen on ajateltu liittyvän nykyiseen katu verkostoon (Kouranrannantie, Vihiluodontie) katu-ja tieverkostojen toimivuutta samalla parantaen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös alueen liittäminen teknisiin verkostoihin. TeliaSonera Oyj on esittänyt aiemman suunnittelun yhteydessä toiveen telemaston sijoittamisesta alueelle. Viheralueiden osalta tarkoitus on kaavassa osoittaa tarpeelliset kulku reitit ja parantaa alueen virkistyskäyttöä. Asemakaava-alueen laajuudessa on varauduttu edellä mainittujen tavoitteiden mukaisiin aluevarauksiin.
Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen p.040 6433976
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk. 29.9.2015 §412) nähtävillä 23.10.2015 - 24.11.2015
Luonnos (yhdltk 17.10.2017 § 541) nähtävillä 14.11.2017 - 14.12.2017
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
OAS, ote yhdyskuntalautakunnan 29.9.2015 §412 pöytäkirjasta OAS   Ote yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta.pdf   532 kt
LUONNOS, ote yhdyskuntalautakunnan 17.10.2017 §541 pöytäkirjasta   Linkki  
Luonto ja maisemaselvitys   Luonto ja maisemaselvitys_SITO 15.10.2014.pdf   3 517 kt
Viitasammakkoselvitys   Viitasammakkoselvitys_Sito Oy 5.6.2015.pdf   999 kt
Hulevesisuunnitelma   hulevesisuunnitelma_2017_01_13.pdf   268 kt
Tyyppipoikkileikkaukset   Tyyppipoikkileikkaukset_Oulunsalonranta_20170607.pdf   143 kt
Vesihuoltosuunnitelma   vesihuoltosuunnitelma_2017_01_13.pdf   207 kt
Yleiskartta   Yleiskartta_Luonnos_20170607.pdf   497 kt 
*
22.1.2019 © Oulun kaupunki - Palaute