Oulunsalonrannan itäosa 564-2267
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Oulunsalo 
Nimi Oulunsalonrannan itäosa 564-2267
564-2267 Oulunsalon kaupunginosan (140) osaa koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. (Oulunsalonrannan itäosa)
Tunnus 564-2267
Kuvaus/tavoite Alueelle on suunniteltu sijoittuvan meren läheisyyttä hyödyntävää pientalovaltaista asuntorakentamista ja lähivirkistysalueita. Suunnittelun taustaksi on laadittu Oulunsalonrannan kaavarunko. Kaavarunkosuunnittelua on tarkoitus syventää asemakaavatasolle. Liikenteellisesti uudisrakentamisen on ajateltu liittyvän nykyiseen katu verkostoon (Kouranrannantie, Vihiluodontie) katu-ja tieverkostojen toimivuutta samalla parantaen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös alueen liittäminen teknisiin verkostoihin. TeliaSonera Oyj on esittänyt aiemman suunnittelun yhteydessä toiveen telemaston sijoittamisesta alueelle. Viheralueiden osalta tarkoitus on kaavassa osoittaa tarpeelliset kulku reitit ja parantaa alueen virkistyskäyttöä. Asemakaava-alueen laajuudessa on varauduttu edellä mainittujen tavoitteiden mukaisiin aluevarauksiin.
Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen p.040 6433976
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (yhdltk. 29.9.2015 §412) nähtävillä 23.10.2015 - 24.11.2015
Luonnos (yhdltk 17.10.2017 § 541) nähtävillä 14.11.2017 - 14.12.2017
Ehdotus (yhdltk 12.3.2019 § 154) nähtävillä 29.3.2019 - 29.4.2019
Hyväksyminen (kv 9.9.2019 § 88) valitusaika 13.9.2019 - 21.10.2019
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
OAS, ote yhdyskuntalautakunnan 29.9.2015 §412 pöytäkirjasta OAS   Ote yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta.pdf   532 kt
LUONNOS, ote yhdyskuntalautakunnan 17.10.2017 §541 pöytäkirjasta   Linkki  
Ehdotus, asemakaavan muutosehdotuskartta   564-2267_ehdotus_18.2.2019.pdf   1 328 kt
Ehdotus, asemakaavan selostus   564-2267 (Oulunsalonrannan itäosa) asemakaavaehdotuksen selostus 18.2.2019.pdf   9 888 kt
Luonto ja maisemaselvitys   Luonto ja maisemaselvitys_SITO 15.10.2014.pdf   3 517 kt
Viitasammakkoselvitys   Viitasammakkoselvitys_Sito Oy 5.6.2015.pdf   999 kt
Hulevesi nykytilakartta   Hulevesi_nykytilakartta_2019_02_18.pdf   877 kt
Hulevesi suunnitelmakartta   Hulevesi_suunnitelmakartta.pdf   339 kt
Katujen yleissuunnitelma   KAU42231_Oulunsalonrannan_yl_Katu_2019.pdf   887 kt
Katupoikkileikkaukset   KAU42231_Oulunsalonrannan_yl_Katupoikkileikkaukset_2019.pdf   431 kt
Ympäristön yleissuunnitelma   KAU42231_Oulunsalonrannan_yl_YMP_20190218.pdf   880 kt
Ympäristön yleissuunnitelma hoitoluokat   KAU42231_Oulunsalonrannan_yl_YMP_hoitoluokat_20190218.pdf   808 kt
Liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma   Oulunsalonrannan itäosan asemakaava-alueen liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma_20190218.pdf   2 958 kt
Meluraportti   Oulunsalonrannan_AK_melu_raportti_28022019.pdf   2 310 kt
Hulevesien hallintasuunnitelma raportti   Oulunsalonranta_hulevesien_hallintasuunntitelma_raportti.pdf   589 kt
Vesihuolto suunnitelmakartta   Vesihuolto_Suunnitelmakartta_2019_02_18.pdf   363 kt
Oulunsalonrannan itäosa alueleikkaus   Oulunsalonrannan_itaosa_alueleikkaus_1000_630x297.pdf   399 kt
Oulunsalonrannan itäosa havainnekuva 2000   Oulunsalonrannan_itaosa_havainnekuva_2000_A1.pdf   1 188 kt
Oulunsalonrannan itäosa havainnekuva 4000   Oulunsalonrannan_itaosa_havainnekuva_4000_A3.pdf   1 048 kt
Oulunsalonranta havainnekuva 2500   Oulunsalonranta Havainnekuva 2500 A4.pdf   512 kt
Ote Kvn 9.9.2019 § 88 pöytäkirjasta   Ote kv 9.9.2019 § 88 pöytäkirjasta.pdf   86 kt
Hyväksytty selostus   564-2267_Hyväksytty selostus.pdf   9 905 kt
Hyväksytty asemakaava   564-2267.pdf   1 311 kt
Hyväksytty poistuva asemakaava   564-2267_poistuva.pdf   787 kt 
*
11.5.2021 © Oulun kaupunki - Palaute