564-2435 Vanha Hiukkavaara - Jääkärinkangas  
Asemakaava, Vanha Hiukkavaara
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavahankkeessa suunnitellaan Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosaan uusi pientalovaltainen asuinalue, varaus monitoimitalolle, mastolle, virkistysalue reitistöineen ja varavesilinja. Samaan aikaan asemakaavan suunnittelun kanssa laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, liikunnan, hulevesien, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 39 ha. Asemakaavan laadinta on osa Oulun maankäytöntoteuttamisohjelmaa 2018-2024. Oulu kaupunki omistaa suunniteltavan alueen. Asemakaavan on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2020 ja hyväksymiskäsittely alkuvuodesta 2021.


Valmisteluaineistoa esitellään Tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään etänä 17.12. klo 17.00.-19.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 8.12.2020 - 7.1.2021 (yhdltk 1.12.2020 § 575)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Lähtötiedot sekä liikenteen, katujen, ympäristön, hulevesien, liikunnan, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 14.4.2020 - 14.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 138)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 6.11.2020)
 
YHDYSHENKILÖT
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus, asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, p. 044 703 2425, kaavoitsassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute