564-2435 Vanha Hiukkavaara - Jääkärinkangas  
Asemakaava, Vanha Hiukkavaara
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavahankkeessa suunnitellaan Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosaan uusi pientalovaltainen asuinalue, varaus monitoimitalolle, mastolle, virkistysalue reitistöineen ja varavesilinja. Samaan aikaan asemakaavan suunnittelun kanssa laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, liikunnan, hulevesien, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 39 ha. Asemakaavan laadinta on osa Oulun maankäytöntoteuttamisohjelmaa 2018-2024. Oulu kaupunki omistaa suunniteltavan alueen. Asemakaavan on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2020 ja hyväksymiskäsittely alkuvuodesta 2021.


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 7.7.2021
- Voimantullut asemakaava
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 29.5 - 5.7.2021 (Kv 24.5.2021 § 51)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Kv 24.5.2021 § 51 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.3 - 26.4.2021 (yhdltk 16.3.2021 § 120)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
- Lähtötieto- ja yleissuunnitelmaraportti 5.3.2021
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 8.12.2020 - 7.1.2021 (yhdltk 1.12.2020 § 575)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Lähtötiedot sekä liikenteen, katujen, ympäristön, hulevesien, liikunnan, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 14.4.2020 - 14.5.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 138)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 6.11.2020)
 
YHDYSHENKILÖT
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus, asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, p. 044 703 2425, kaavoitsassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838
 
29.2.2024 © Oulun kaupunki - Palaute