564-2436 Sairaalanrinne  
Asemakaava, Kontinkangas
 
HANKKEEN KUVAUS

Kontinkankaan kaupunginosassa on tullut vireille asemakaavan muutos. Rakennusliike Lapti Oy, Taaleri Tonttirahasto Ky, Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond sekä Medikiinteistöt Oy ovat hakeneet 23.8.2019 kaavamuutosta pääasiassa korttelin pysäköintivelvoitteen päivittämiseksi. Kaupunginhallitus on päättänyt 26.3.2018 Oulussa noudatettavista pysäköintinormeista, ja asemakaava on tarkoitus päivittää päätöksen mukaiseksi.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SEKÄ VALMISTELUVAIHE:
OAS sekä valmisteluaineisto nähtävillä 24.4.-25.5.2020 (yhdltk 7.4.2020 § 165)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Antti Määttä, p. 044 703 2428
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute