564-2403 Vihikari kadun jatkaminen, Santaniemi  
Asemakaava, Oulunsalo
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Oulunsalon kaupunginosan korttelia 126 sekä kaavoittamatonta aluetta Santaniemessä. Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Kempeleen kunnan hakemuksesta.


Hakijan tavoitteena on mahdollistaa Vihikari-kadun jatkaminen Oulunsalontiehen. Kempeleen kunta on linjannut Vihikari-kadun uuteen paikkaan, ja asemakaava on saanut lainvoiman vuonna 2018. Kunta on teettänyt Vihikari-kadun jatkamisesta liikennesuunnitelmat, joita voidaan käyttää asemakaavahankkeen lähtötietoina.

Alue on Oulunsalon Keskeisten alueiden yleiskaavassa osoitettu työpaikkatoimintojen alueeksi.

Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa työpaikkatoimintoja kaupungin pääosin omistamalle kaavoittamattomalle alueelle.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN
Kaava lainvoimainen 12.12.2022
- Voimaantullut asemakaava
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE
Hyväksytty asemakaava. valitusaika 8.11 - 8.12.2022 (Yhdltk 2.11.2022 § 602)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote yhdltk 2.11.2022 § 602 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE
Kaavaehdotus nähtävillä 28.6 - 31.8.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 390)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos nähtävillä 5.11 -7.12.2021 (yhdltk 19.10.2021 § 581)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 24.4.2020 - 25.5.2020 (yhdltk 7.4.2020 § 167)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET
- Asemakuva nykytila
- Asemakuva kaavoitus
- Salmiojan toimenpiteet
- Salmiojan pituusleikkaus
- Salmiojan hulevesiselvitys
- Liikenneselvitys Vihikari
- Suunnitelmakartta kiertoliittymä
- Tavoiteverkko
- Suunnitelmakartta 3- haaraliittymä
- Suunnitelmakartta Lvalo-ohjaus
- Santaniemen viitasammakko ja linnustoselvitys 121021
- Salmiojan länsipuolen luontoselvitys 091019
- Santaniemen lisäkaavoitus melulausunto
- Rakennettavuusselvitys
- Rakennettavuusselvityksen liitteet
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen, satu.piispanen@ouka.fi, puh. 040 643 3976.
kaavoitusassistentti Tarja Korpi, tarja.korpi@ouka.fi, puh. 050 454 8268
 
1.10.2023 © Oulun kaupunki - Palaute