564-2403 Vihikari kadun jatkaminen  
Asemakaava, Oulunsalo
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Oulunsalon kaupunginosan korttelia 126 sekä kaavoittamatonta aluetta Santaniemessä. Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Kempeleen kunnan hakemuksesta.

Hakijan tavoitteena on mahdollistaa Vihikari-kadun jatkaminen Oulunsalontiehen. Kempeleen kunta on linjannut Vihikari-kadun uuteen paikkaan, ja asemakaava on saanut lainvoiman vuonna 2018. Kunta on teettänyt Vihikari-kadun jatkamisesta liikennesuunnitelmat, joita voidaan käyttää asemakaavahankkeen lähtötietoina.

Alue on Oulunsalon Keskeisten alueiden yleiskaavassa osoitettu työpaikkatoimintojen alueeksi.

Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa työpaikkatoimintoja kaupungin pääosin omistamalle kaavoittamattomalle alueelle.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS nähtävillä 24.4.2020 - 25.5.2020 (yhdltk 7.4.2020 § 167)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen, satu.piispanen@ouka.fi, puh. 0406433976 kaavoitusassistentti Irma Hyry, irma.hyry@ouka.fi, puh. 0447032426
 
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Palaute