564-2482 Kasarmintie 6  
Asemakaava, VI (Myllytulli)
 
HANKKEEN KUVAUS
Laadittavan kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osoitteessa Kasarmintie 6 sijaitsevan tontin kehittäminen toimitilarakentamisen käyttöön. Olemassa olevat rakennukset on tarkoitus korvata uudisrakennuksilla.KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 25.1.2023
- Voimaantullut asemakaava
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 17.12.2022 - 23.1.2023 (Kv 12.12.2022 § 118)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv:n 12.12.2022 § 118 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 21.6. - 19.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 §345)
- Kaavaehdotus (kartta)
- Kaavaselostus
LUONNOSVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 12.4.2022 - 11.5.2022 (yhdltk 5.4.2022 § 221)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
- Viitesuunnitelma 17.3.2022
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (21.4.2022) muistio
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 1.10.2021 - 1.11.2021 (yhdltk 21.9.2021 § 502)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yhteenveto valmisteluaineistosta
- Kasarmintie 6: Suunnitelmavaihtoehdot, Linja Arkkitehdit Oy
- Kasarmintie 6: Suunnitelmavaihtoehdot, Uki Arkkitehdit Oy
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (13.10.2021) muistio
OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
nähtävillä 5.2.2021 - 8.3.2021 (yhdltk 26.1.2021 § 45 )
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Kasarmintie 6: Maisemaselvitys
- Kasarmintie 6: Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimusraportti
- Oulun Energiatalo: Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys
- Kasarmintie 6: Liikenneselvitys luonnos 15.3.2022
- Kasarmintie 6: Hulevesiselvitys
 
YHDYSHENKILÖT
Kaavoitusarkkitehti Antti Määttä, antti.m.maatta@ouka.fi, puh. 044 703 2428 ja kaavoitusassistentti Tarja Korpi, tarja.korpi@ouka.fi, puh. 050 454 8268
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute