564-2499 Heikkilänkankaan pellot  
Asemakaava, Iinatti, Heikkilänkangas
 
HANKKEEN KUVAUS
Suunnittelualue sijaitsee Heikkilänkankaan kaupunginosassa, keskeisesti asemakaavoitettujen alueiden väliin jääneellä entisellä peltoalueella. Tavoitteena on täydentää aluerakennetta ympäristöönsä sopivalla pientalovaltaisella asuinrakentamisella nykyisen kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyydessä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyden ja kuntoreitin on tarkoitus jatkua Iinatin kaupunginosan puolelle.

Suunnittelu sisältyy maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO 2022-2026), jossa suunnittelualue on omakotitalojen tontinluovutuksen osalta merkittävä. Asemakaava koskee kiinteistöjä 31:1, 31:22, ja 37:12; asemakaavan muutos koskee lähivirkistysaluetta, maisemapelto- tai -niittyaluetta ja katualuetta. Suunnittelualue on n. 30 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa. Tonttijako laaditaan sitovana. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUAINEISTO:
Kaavaluonnos nähtävillä 31.1 - 1.3.2023 (Yhdltk 17.1.2023 § 10)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Poistuva asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus liitteineen
- Lähtötietoraportti
- Suunnitelmaraportti
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 13.7 -31.8.2021 (yhdltk 22.6.2021 § 389)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys 28.2.2022
- Luontoselvitys 23.11.2021
- Luontoselvitys 28.11.2022
- Maisemaselvitys 30.8.2022
- Meluselvitys 12.12.2022
- Rakennettavuus kustannusvertailu 28.9.2021
- Rakennettavuusselvitys 31.5.2022
- Toimintahistoriaselvitys 24.6.2021
- Tärinä ja runkomeluselvitys 10.9.2021
- Viitasammakko ja korentoselvitys 8.9.2021
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen, p. 050 379 3437 ja kaavoitusassistentti Outi Colliander, p. 040 664 2838
 
29.2.2024 © Oulun kaupunki - Palaute