564-2359 Raimontie 2/Tapionranta  
Asemakaava, Kaijonharju
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kaijonharjun kaupunginosan Nyyrikinpuistoa (Raimontie 2, "Tapionranta"). Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavoitustyö on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaava on tullut vireille 20.03.2018.

Tavoitteena on laatia alueelle yleiskaavan mukainen asemakaava, jossa on huomioitu Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkotyön aikana nostetut tavoitteet. Asemakaavanmuutos mahdollistaa alueen rakentumisen asuinkerrostalojen ja asuinpientalojen alueeksi. Ranta-alueet säilytetään puistona. Kuivasjärven rantaan tulee julkinen virkistysreitti.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi


KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
LUONNOSVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 1.10. - 29.10.2021 (yhdltk 21.9.2021 § 504)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Luonnoksen valmisteluaineisto nähtävillä 21.12.2018 - 31.1.2019 (yhdltk 11.12.2018 §583)
- Viitesuunnitelmavaihtoehdot
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 4.4.2018 - 7.5.2018 (yhdltk 20.3.2018 §139)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Luonto- ja maisemaselvitys 5.9.2018, Sitowise
- Rakennettavuusselvitys, 15.10.2018, Geopudas Oy
- Sulfaattimaa-analyysit ja tulosten vaikutus alueen kaavoitukseen sekä rakentamiseen, 14.11.2018, Geopudas Oy
- Puustomittaus 2018, Oulun kaupunki
- Rakennushistoriallinen selvitys, 7.5.2018, Konsultointi Karhulat Oy, Katriina Bendiksen
- Linnusto- ja lepakko selvitykset, Linnanmaan ja Kaijonharjun alueet, Sitowise 7.1.2021
- Pohjavedenpinnanpitkäaikaismittaus, Geopudas 1.7.2021
- Pohjavedenpinnanpitkäaikaismittaus, Geopudas 1.7.2021
- Hulevesiselvitys, 18.8.2021 Ramboll
- Liikenneselvitys, 16.8.2021 Sitowise
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Leena Soudunsaari p. 040 480 4479 kaavavalmistelija Anita Koivikko p. 044 499 3352 etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute