564-2519 Isokatu 14, Oulun Osuuspankki  
Asemakaava, I (Pokkinen)
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin I kaupunginosan (Pokkinen) korttelin 20 tonttia nro 1, osoitteessa Isokatu 14. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Oulun Osuuspankki. Tavoitteena on asemakaavan muuttaminen siten, että mahdollistetaan korttelin 20 tontilla 1 sijaitseva toimistorakennuksen korvaaminen asuin-, liike- ja toimisto rakennuksella.

Suunnittelualue on osoitettu asemakaavan muutoksessa asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).

Tontille voidaan sijoittaa enintään VI -kerroksinen jalustaosa toimisto- ja liiketiloille sekä XIV -kerroksinen asuintorniosa Hallituskadun puolelle. Tontin rakennusoikeus on yhteensä 9 400 kerrosalaneliömetriä. Lisäksi tontille saa sijoittaa 400 kerrosalaneliömetriä talous- ja huoltotiloille (ta400), jotka eivät lisää autopaikkavaadetta.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 25.10.2023
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 16.9.-23.10.2023 (Kv 11.9.2023 § 85)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 11.9.2023 § 85 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 14.4. - 15.5.2023 (yhdltk 28.3.2023 § 167 )
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 7.10 - 7.11.2022 (yhdltk 27.9.2022 § 540)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:
OAS nähtävillä 19.4. - 19.5.2022 (yhdltk 5.4.2022 § 219)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SELVITYKSET:
- Hulevesiselvitys ja suunnitelma
- Kaupunkikuvallisten lähtökohtien selvitys
- Kaupunkiympäristön tuulisuusselvitys
- Kerroslukututkielma
- Liikennemeluselvitys
- Liikenneselvitys
- Perustamistapalausunto pohjatutkimus liitteineen
- Pilaantuneisuustutkimus
- Rakennushistoriaselvitys
- Sulfaattimaalausunto
- Kattopihojen viitesuunnitelma
- Uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja 30.6.2021
 
YHDYSHENKILÖT
asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi, p. 044 703 2425
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute