564-2323 Välivainion koulun ympäristö  
Asemakaava, Alppila, Välivainio
 
HANKKEEN KUVAUS
Kaavanmuutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Osasta aluetta on aiemmin pidetty yhteistyökumppaninhakukilpailu ja sen pohjalta yhteistoiminta-sopimus on laadittu Lapti Oy:n kanssa. Oulun Sivakalle on aiemmin myönnetty suunnitteluvaraus suunnittelualueen pohjoisosaan.

Asemakaavanmuutos on osa Alppilanbulevardia. Bulevardisoinnin tavoitteena on Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti kehittää keskustan ja yliopiston välistä aluetta toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Bulevardi yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä bulevardi palveluineen jatkossa toimii. Koko laajemman alueen kehittämistä ohjaa osaltaan Kemintien kaavarunko.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
Kaava lainvoimainen 25.1.2023
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 17.12.2022 - 23.1.2023 (KV 12.12.2022 § 120)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote Kvn 12.12.2022 § 120 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 28.6. - 31.8.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 381 )
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaehdotuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden muistio
VALMISTELUVAIHE:
Kaavaluonnos nähtävillä 9.7. 2021 - 3.9.2021 (yhdltk 15.6.2021 § 364)
- Kaavaluonnos (kartta)
- Kaavaselostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 21.2.2017 - 23.3.2017 (yhdltk 14.2.2017 § 54)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 4.6.2021)
SELVITYKSET:
Kemintien kaavarunko, laatukäsikirja sekä liikenteen, ympäristön ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma
Kemintien kaavarungon luonto- ja maisemaselvitys, 2017
Selvitys Kemintien kaupallisten palvelujen kehittämisestä 2017
Oulun kaupungin meluselvitys 2017
- Tuuliviihtyisyysesiselvitys 2021
- Alppilanbulevardin keskusaukio, viitesuunnitelmaluonnos 2021
- Alppilanbulevardin suojametsien luontoselvityksen täydennys 2021
- Liikennemeluselvitys korttelit 2021
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Ville Honkonen p. 040 595 6428 ville.honkonen(at)ouka.fi kaavoitusassistentti Outi Colliander p. 040 664 2838 outi.colliander(at)ouka.fi
 
9.12.2023 © Oulun kaupunki - Palaute