564-2415 Raksilan paloasema  
Asemakaava, Raksila
 
HANKKEEN KUVAUS

Raksilan kaupunginosan korttelin 6 tonttia 5 (Pikkukankaantie 2, Teuvo Pakkalan katu 7) koskeva asemakaavan muutos

Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle on tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi paloasema, jolloin osa paloaseman ja hätäkeskuksen käytössä olleesta tontista voi vapautua muuhun käyttöön. (Hankepäätös: kh 11.6.2018 § 170.) Kaavamuutoksen avulla järjestellään uudelleen tontin sekä sitä ympäröivien katu-ja puistoalueiden maankäyttöä ja liikennettä.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN
Kaava lainvoimainen 21.6.2021
- Voimaantullut asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 18.5 - 17.6.2021 (yhdltk 11.5.2021 § 256)
- Hyväksytty asemakaava (kartta)
- Kaavaselostus
- Ote yhdltk 11.5.2021 § 256 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.3. - 26.4.2021 (yhdltk 16.3.2021 § 119)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 30.10 - 30.11.2020 (yhdltk 13.10.2020 § 464)
- Valmisteluaineisto sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute ja kaavoituksen vastineet
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (19.11.2020) muistio
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
Oas nähtävillä 31.1 - 2.3.2020 (yhdltk 21.1.2020 § 33)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
SELVITYKSET:
- liikenneselvitys
- Meluselvitys
- Pölyselvitys
- Hulevesien hallintasuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä p. 044 703 2428
 
22.7.2024 © Oulun kaupunki - Palaute