564-2415 Raksilan paloasema  
Asemakaava, Raksila
 
HANKKEEN KUVAUS

Raksilan kaupunginosan korttelin 6 tonttia 5 (Pikkukankaantie 2, Teuvo Pakkalan katu 7) koskeva asemakaavan muutos

Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle on tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi paloasema, jolloin osa paloaseman ja hätäkeskuksen käytössä olleesta tontista voi vapautua muuhun käyttöön. (Hankepäätös: kh 11.6.2018 § 170.) Kaavamuutoksen avulla järjestellään uudelleen tontin sekä sitä ympäröivien katu-ja puistoalueiden maankäyttöä ja liikennettä.

Valmisteluaineistoa esitellään Tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään etänä 19.11. klo 17.00. Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaista.
Tilaisuudessa esitellään myös Puu-Raksilan asemakaavan muutoksen (564-2425) asukaskyselyn tulokset.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus nähtävillä 26.3. - 26.4.2021 (yhdltk 16.3.2021 § 119)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 30.10 - 30.11.2020 (yhdltk 13.10.2020 § 464)
- Valmisteluaineisto sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute ja kaavoituksen vastineet
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden (19.11.2020) muistio
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS):
Oas nähtävillä 31.1 - 2.3.2020 (yhdltk 21.1.2020 § 33)
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
SELVITYKSET:
- liikenneselvitys
- Meluselvitys
- Pölyselvitys
- Hulevesien hallintasuunnitelma
 
YHDYSHENKILÖT
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä p. 044 703 2428
 
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute