Hartaanselänranta 564-2462  
Asemakaava, Tuira, Hietasaari
 
HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelualue käsittää Hartaanselän pohjukan molemmat rannat Toppilan salmen suussa ja se rajautuu Tuiran kaupunginosan puolella pohjoisessa Hietasaarentiehen, itä-koillisessa Koskitiehen ja etelässä kortteliin 46. Hietasaaren kaupunginosan puolella alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Hietasaarentiehen sekä etelässä kortteliin 10 ja Mustasalmeen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Tuiran kaupunginosan tilat RN:ot 871:10:0, 404:1:21, 404:2:17 ja 407:24:0 sekä tontit 52-50-2, 52-50-3 ja 52-47-1 ja edelleen Hietasaaren kaupunginosan tilat RN:ot 871:10:0, 404:1:21 ja 407:1:23 sekä tontti 55-1-1.

Suunnittelun tavoitteena on Hartaanselänrannan alueen suunnittelu, jolla tarjotaan oululaisille asumismahdollisuuksia lähellä keskustan palveluja, kauniissa suistoympäristössä. Alueen rakentaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta, mikä parantaa keskustan palvelujen kannattavuutta ja sitä kautta auttaa niiden säilymistä. Oulun kaupunki on sitoutunut järjestämään Asuntomessut vuonna 2025 ja alueen suunnittelun myötä messuille saadaan ainutlaatuinen paikka. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.

Yleissuunnitelmassa määritellään millaista ja miten korkeaa rakentamista alueelle tulee ja miten alueen auto-, kävely- sekä pyöräilyliikenne järjestetään. Suunnitelmassa varataan alueet puistoja ja muita viheralueita varten, määritellään rantojen käsittely sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytavat. Asemakaavalla tarkennetaan yleissuunnitelmaa määrittelemällä tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä antamalla alueen käyttöön liittyviä määräyksiä. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 syksyllä.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi (Ilmoitattehan palautetta antaessanne kaavan diarinumeron OUKA/1447/10.02.03/2020 tai kaavatunnuksen 564-2462)
Yleisötilaisuus alueen asukkaille ja kuntalaisille keskiviikkona 9.9.2020 klo 18-21, ilmoittautuminen Hartaanselänrannan verkkosivuilla .

Teematilaisuudet: Työpaja luonto ja virkistys -teemalla torstaina 10.9.2020 klo 17-20 Työpaja rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen ja keskiviikkona 9.9.2020 klo 14-17, ilmoittautuminen verkkosivuilla .

Karttaverkkokysely on kaikille avoinna nähtävilläoloajan.

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 4.9 - 21.9.2020 (yhdltk 1.9.2020)
- Yleissuunnitelmaluonnos (kartta)
- Yleissuunnitelmaluonnos selostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 27.3 - 27.4.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 141)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 010221
SELVITYKSET JA RAPORTIT:
- Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys
- Maankäyttösuositukset_ koko_alue
- Maisemaselvitys_koko_alue
- Rommakonselän_luonto- ja maisemaselvitys_yhdistetty
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lisäselvitykset_raportti_liitteet
- PIMAraportti_Hartaanselkä
- Tutkimusraportti_PAH
- Hartaanselkä rakennettavuuskartta
- Hartaanselkä rakennettavuusselvitys
- Hartaanselän sulfidimaaselvitys
- Kaupunginvarikko Tuira_rakennushistoriaselvitys
- Varikko_selvitys
- Lundmanin huvila (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys
- Vuorovaikutusraportti
- Yleissuunnitelmaluonnoksen meluselvitysraportti
- Hartaanselänrannan virtausmallinnus
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lepakkoselvityksen
- Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 28.9.2020
- Vaakunakylän arkeologiset tutkimukset 1.12.2020
- Kelluvien asuntojen virtausmallinnus 1.12.2020
- Yleissuunnitelmaluonnokseen liittyvän verkkokyselyn tuloksia 1.12.2020
- Kaupallinen selvitys 15.12.2020
- Rommakonselän muuttolinnustoselvitys 15.12.2020
- Uiton talon (Koskitie 4) rakennushistoriaselvitys 30.11.2020
 
YHDYSHENKILÖT
Asuntomessut 2025 projektipäällikkö Ritva Kuusisto p. 040 657 5776, messuarkkitehti Eini Vasu p. 044 703 2402
 
5.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute