Hartaanselänranta 564-2462  
Asemakaava, Tuira, Hietasaari
 
HANKKEEN KUVAUS

Asemakaavan muutos koskee Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien Hartaanselän ranta-alueita ja vesialuetta. Suunnittelualue rajautuu idässä Koskitiehen ja Lipporannantiehen, pohjoisessa ja lännessä Hietasaarentiehen, lounaassa Holstinsalmenpolkuun ja Mustasalmeen. Koko suunnittelualuetta kutsutaan nimellä Hartaanselänranta. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 50 ha, josta on maa-aluetta noin 26 ha ja vesialuetta noin 24 ha. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Hartaanselänrantaa kehitetään monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka palvelee kaikkia oululaisia. Suunnittelualue on osa kaunista suistoaluetta niin kaupunkikuvallisesti, kuin kulttuuriympäristöarvoja sekä luontoarvoja kunnioittaen ja se täydentää suiston rannoilla kulkevaa virkistysverkkoa. Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.

Yleissuunnitelmassa määritellään millaista ja miten korkeaa rakentamista alueelle tulee ja miten alueen auto-, kävely- sekä pyöräilyliikenne järjestetään. Suunnitelmassa varataan alueet puistoja ja muita viheralueita varten, määritellään rantojen käsittely sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytavat. Asemakaavalla tarkennetaan yleissuunnitelmaa määrittelemällä tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä antamalla alueen käyttöön liittyviä määräyksiä. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 syksyllä.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi (Ilmoitattehan palautetta antaessanne kaavan diarinumeron OUKA/1447/10.02.03/2020 tai kaavatunnuksen 564-2462)

Keskustelu - ja tiedotustilaisuus alueen asukkaille, kuntalaisille ja muille osallisille
torstaina 20.5.2021 klo 17.30,
Hartaanselänrannan vanhat talot -teematilaisuus
kaikille kiinnostuneille
torstaina 27.5.2021 klo 18
Lisätietoa etätilaisuuksista ja Teams-linkit verkkosivuilta www.ouka.fi/hartaanselanranta

Hartaanselänrannan alueen monikerroksisesta historiasta kerätään muistoja,
lue lisää verkkosivuilta ja kerro oma muistosi: www.ouka.fi/hartaanselanranta

Hartaanselänrannan havainnemateriaali Havainnemateriaalissa on 360 valokuvaan upotettu Hartaanselänrannan suunnitelma kolmeen pisteeseen (keltainen kamera kartalla). Kuvassa on mahdollisuus tarkastella myös nykytilan valokuva (harmaa kamera kartalla).

KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Yleissuunnitelman hyväksymisvaihe Kaavaluonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
KAAVALUONNOS:
Kaavaluonnos nähtävillä 7.5 - 28.5.2021 (yhdltk 27.4.2021 § 244)
- Kaavaluonnoskartta 19.4.2021
-Kaavaselostus liitteineen 19.4.2021
- Vuorovaikutusraportti 19.4.2021
YLEISSUUNNITELMA
Yleissuunnitelman hyväksyminen (yhdltk 27.4.2021 § 245)
Kaupunginhallitus hyväksyi jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettaviksi, 10.5.2021 § 149
- Yleissuunnitelmakartta 15.12.2020
-Yleissuunnitelmaraportti 15.12.2020
- Natura-arvionti 23.2.2021 ja ELY-keskuksen lausunto 10.3.2021
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 4.9 - 21.9.2020 (yhdltk 1.9.2020 § 389)
- Yleissuunnitelmaluonnos (kartta)
- Yleissuunnitelmaluonnos selostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 27.3 - 27.4.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 141)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 19.4.2021
SELVITYKSET JA RAPORTIT:
- Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys 2018
- Rommakonselän_luonto- ja maisemaselvitys_yhdistetty 13.9.2019
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lisäselvitykset_raportti_liitteineen 30.9.2020
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lepakkoselvitys 31.9.2020
- Rommakonselän muuttolinnustoselvitys 15.12.2020
- Hartaanselkä rakennettavuusselvitys 21.12.2018
- Hartaanselkä rakennettavuuskartta 2018
- Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Hartaanselkä 18.10.2018
- Maaperän PAH-pilaantuneisuuden tarkentavat tutkimukset, Hietasaari 4.10.2019
- Hartaanselän sulfidimaaselvitys 31.1.2019
- Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 28.9.2020
- Vaakuna- ja Lehtokylän valkovuokot 2.6.2021
- Hietasaarentien länsipuolen kevyt luonto- ja maisemaselvitys 31.8.2021
RAKENNUSHISTORIALLISET SELVITYKSET JA ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET:
- Kaupunginvarikko rakennushistoriaselvitys 31.5.2018
- Tuira kortteli 50, puutalojen ja kaupunginvarikon alueet, rakennushistoriaselvitys 11/2016
- Lundmanin huvila (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys 25.5.2020
- Uiton talon (Koskitie 4) rakennushistoriaselvitys 30.11.2020
- Vaakunakylän arkeologiset tutkimukset 1.12.2020
Alueen rakennusten kuntotutkimukset
YLEISSUUNNITELMAN SELVITYKSET JA RAPORTIT:
- Hartaanselänrannan virtausmallinnos: Hartaanselänrannan asuntomessualueen rakentamisen vaikutus paikallisiin virtausolo
- Kelluvien asuntojen virtausmallinnus 1.12.2020
- Yleissuunnitelmaluonnokseen liittyvän verkkokyselyn tuloksia 1.12.2020
- Kaupallinen selvitys 15.12.2020
- Yleissuunnitelman tekninen raportti 2021
- Kaukolämpö- ja sähköverkko 19.4.2021
- Meluselvitysraportti 20.11.2020
- Hulevesiselvitys liitteineen 27.1.2021
- Tulvakartoitus 20.1.2021
- Hartaanselänrannan yleissuunnitelman kiertotalousarviointi 27.1.2021
- Viherjätteen ja rakennusmateriaalien kiertotalous 21.11.2020
- Hartaanselänrannan resurssivirtatarkastelu 28.1.2021
- Jakamistalouden palvelut kaavoituksessa 11.11.2020
- Hartaanselänranta_luonto-ja maisemavaikutusten arviointi_08122020
- Vaikutukset lietetattaren elin- ja lisääntymisolosuhteisiin LUONNOS 2021
- Hartaanselän siltapaikan pohjatutkimukset työraportti 4.12.2020
- Hartaanselän kl-silta rakennettavuusselvitys 15.1.2021
- Luontoarvot koostettuna yleissuunnitelmakartalle
- Hartaanselänrannan valaistuksen yleissuunnitelma 28.6.2021
Hartaanselänrannan yleisten alueiden laatukäsikirja 31.8.2021
- Yleisten alueiden laatukäsikirjan ympäristösuunnitelmakartta 31.8.2021
 
YHDYSHENKILÖT
Asuntomessut 2025 projektipäällikkö Ritva Kuusisto p. 040 657 5776, messuarkkitehti Eini Vasu p. 044 703 2402
 
21.10.2021 © Oulun kaupunki - Palaute