Hartaanselänranta; Hartaanranta 564-2462, Lehtokylä 564-2522, Vaakunakylä 564-2525  
Asemakaava, Tuira, Hietasaari
 
HANKKEEN KUVAUS
Asemakaavan muutokset koskevat Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien Hartaanselän ranta-alueita ja vesialuetta. Koko Hartaanselänrannan suunnittelualue rajautuu idässä Koskitiehen ja Lipporannantiehen, pohjoisessa ja lännessä Hietasaarentiehen, lounaassa Holstinsalmenpolkuun ja Mustasalmeen. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 50 ha, josta on maa-aluetta noin 26 ha ja vesialuetta noin 24 ha. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa.


Hartaanselänrantaa kehitetään monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka palvelee kaikkia oululaisia. Suunnittelualue on osa kaunista suistoaluetta niin kaupunkikuvallisesti, kuin kulttuuriympäristöarvoja sekä luontoarvoja kunnioittaen ja se täydentää suiston rannoilla kulkevaa virkistysverkkoa. Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Messut ovat harvinaislaatuinen tilanne vaikuttaa Oulun houkuttelevuuteen yritysten sijoittumis- sekä asuinpaikkana ja parantaa tätä kautta kaupungin elinvoimaa.


Kaavaehdotusvaiheessa Hartaanselänrannan suunnittelualue on jaettu kolmeen asemakaavan muutokseen: Hartaanranta 564-2462, Lehtokylä 564-2522 ja Vaakunakylä 564-2525. Asemakaavojen on tavoitteena tulla voimaan alkuvuodesta 2022.
KÄSITTELYVAIHE
OAS Valmisteluvaihe Yleissuunnitelman hyväksymisvaihe Kaavaluonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tullut voimaan
TULLUT VOIMAAN:
HARTAANRANTA 564-2462:
Kaava lainvoimainen 13.4.2022
- Voimaantullut asemakaava
- Voimaantullut poistuva asemakaava
- Kaavaselostus
LEHTOKYLÄ 564-2522:
Kaava lainvoimainen 13.4.2022
- Voimaantullut asemakaava
- Kaavaselostus
VAAKUNAKYLÄ 564-2525:
Kaava lainvoimainen 13.4.2022
- Voimaantullut asemakaava
- Voimaantullut poistuva asemakaava
- Kaavaselostus
HYVÄKSYMISVAIHE:
HARTAANRANTA 564-2462:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 5.3. - 11.4.2022 (Kv 28.2.2022 § 25)
- Hyväksytty asemakaava
- Hyväksytty poistuva asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 28.2.2022 § 25 pöytäkirjasta
LEHTOKYLÄ 564-2522:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 5.3. - 11.4.2022 (Kv 28.2.2022 § 26)
- Hyväksytty asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 28.2.2022 § 26 pöytäkirjasta
VAAKUNAKYLÄ 564-2525:
Hyväksytty asemakaava, valitusaika 5.3. - 11.4.2022 (Kv 28.2.2022 § 27)
- Hyväksytty asemakaava
- Hyväksytty poistuva asemakaava
- Kaavaselostus
- Ote Kv 28.2.2022 § 27 pöytäkirjasta
EHDOTUSVAIHE:
Hartaanselänrannan havainnemateriaali
HARTAANRANTA 564-2462:
Kaavaehdotus nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 650)
- Kaavakartta
- Kaavakartta poistuva
- Kaavaselostus
- Vuorovaikutusraportti
LEHTOKYLÄ 564-2522:
Kaavaehdotus nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 648)
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Vuorovaikutusraportti
VAAKUNAKYLÄ 564-2525:
Kaavaehdotus nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 (yhdltk 30.11.2021 § 649)
- Kaavakartta
- Kaavakartta poistuva
- Kaavaselostus
- Vuorovaikutusraportti
KAAVALUONNOS:
Kaavaluonnos nähtävillä 7.5 - 28.5.2021 (yhdltk 27.4.2021 § 244)
- Kaavaluonnoskartta 19.4.2021
-Kaavaselostus liitteineen 19.4.2021
- Vuorovaikutusraportti 19.4.2021
YLEISSUUNNITELMA
Yleissuunnitelman hyväksyminen (yhdltk 27.4.2021 § 245)
Kaupunginhallitus hyväksyi jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettaviksi, 10.5.2021 § 149
- Yleissuunnitelmakartta 15.12.2020
-Yleissuunnitelmaraportti 15.12.2020
- Natura-arvionti 23.2.2021 ja ELY-keskuksen lausunto 10.3.2021
VALMISTELUVAIHE:
Valmisteluaineisto nähtävillä 4.9 - 21.9.2020 (yhdltk 1.9.2020 § 389)
- Yleissuunnitelmaluonnos (kartta)
- Yleissuunnitelmaluonnos selostus
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS):
OAS nähtävillä 27.3 - 27.4.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 141)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 19.11.2021
SELVITYKSET JA RAPORTIT:
- Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys 2018
- Rommakonselän_luonto- ja maisemaselvitys_yhdistetty 13.9.2019
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lisäselvitykset_raportti_liitteineen 30.9.2020
- Vaakunan- ja Hartaanrannan lepakkoselvitys 31.9.2020
- Rommakonselän muuttolinnustoselvitys 15.12.2020
- Hartaanselkä rakennettavuusselvitys 21.12.2018
- Hartaanselkä rakennettavuuskartta 2018
- Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti, Hartaanselkä 18.10.2018
- Maaperän PAH-pilaantuneisuuden tarkentavat tutkimukset, Hietasaari 4.10.2019
- Hartaanselän sulfidimaaselvitys 31.1.2019
- Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 28.9.2020
- Vaakuna- ja Lehtokylän valkovuokot 2.6.2021
- Hietasaarentien länsipuolen kevyt luonto- ja maisemaselvitys 31.8.2021
- Luonto- ja maisema perusselvitysten tiivistelmä 2021
RAKENNUSHISTORIALLISET SELVITYKSET JA ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET:
- Kaupunginvarikko rakennushistoriaselvitys 31.5.2018
- Tuira kortteli 50, puutalojen ja kaupunginvarikon alueet, rakennushistoriaselvitys 11/2016
- Lundmanin huvila (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys 25.5.2020
- Uiton talon (Koskitie 4) rakennushistoriaselvitys 30.11.2020
- Vaakunakylän arkeologiset tutkimukset 1.12.2020
- Vaakunakylän kaivausraportti 2021
Alueen rakennusten kuntotutkimukset
SUUNNITELMIEN SELVITYKSET JA RAPORTIT :
- Kelluvien asuntojen virtausmallinnus 1.12.2020
- Hartaanselänrannan virtausmallinnos: Hartaanselänrannan asuntomessualueen rakentamisen vaikutus paikallisiin virtausolo
- Yleissuunnitelmaluonnokseen liittyvän verkkokyselyn tuloksia 1.12.2020
- Kaupallinen selvitys 15.12.2020
- Yleissuunnitelman tekninen raportti 2021
- Hartaanselanranta meluselvitys
- Hulevesiselvitys liitteineen 27.1.2021
- Tulvakartoitus 20.1.2021
- Hartaanselänrannan yleissuunnitelman kiertotalousarviointi 27.1.2021
- Viherjätteen ja rakennusmateriaalien kiertotalous 21.11.2020
- Hartaanselänrannan resurssivirtatarkastelu 28.1.2021
- Jakamistalouden palvelut kaavoituksessa 11.11.2020
- Hartaanselänranta luonto - ja maisemavaikutusten arviot
- Luontoarvot kaavaehdotuskartalla.pdf
- Vaikutukset lietetattaren elin- ja lisääntymisolosuhteisiin 2021
- Hartaanselän siltapaikan pohjatutkimukset työraportti 4.12.2020
- Hartaanselän kl-silta rakennettavuusselvitys 15.1.2021
Hartaanselänrannan yleisten alueiden laatukäsikirja 31.8.2021
- Yleisten alueiden laatukäsikirjan ympäristösuunnitelmakartta 31.8.2021
- Tuulisuus ja lämpöviihtyvyys Hartaanselanranta 8.7.2021
- Digitaalinen tiekartta 2021
- Hartaanselanrannan brandi (luonnos) 2021
- Hartaanselänranta katutärinä
- Kelluvat-asunnot esiselvitys 2021
- Älykäs liikenne ja pysäköinti Loppuraportti 2021
- Kaupunki-ilmailuun varautuminen Hartaanselänrannalla 2021 (Luonnos).
- Kaikuluotausraportti 2021 liitteineen
Hartaanselänrannan valaistuksen yleissuunnitelma 2021
Hartaansillan suunnittelukilpailu
Hartaanselänrannan verkkosivut
 
YHDYSHENKILÖT
messuarkkitehti Eini Vasu p. 044 703 2402
 
21.6.2024 © Oulun kaupunki - Palaute