Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
MAINIO, Käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt
Osallistuminen muiden hankkeisiin
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto, erityisesti MediaTeam
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Valtion Teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
Center for Internet excellence (CIE)
Päättynyt
Making-City
Kansainvälinen yhteistyöhanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Käynnissä
MERKE- Merkityksellistä elämää
Rahoitushanke
Työllisyyssalkku 2014-2020
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Käynnissä
Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen
Oulun kaupungin hanke
SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013
Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020
Nuorisoasiainkeskus
Päättynyt
Mieskuoro Huutajien Ääneen–hanke
Rahoitushanke
SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013
Mieskuoro Huutajat
POSK Tuotannot
Oulun kaupunginteatteri
Päättynyt
MKK - Oulu -hanke
Oulun kaupungin hanke
Muut
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Käynnissä
MOPOTuning – Osallisuuteen perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn
Osallistuminen muiden hankkeisiin
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Liikuntatoimi
ODL Liikuntaklinikka
Oulun yliopisto
Virpiniemen liikuntaopisto
Päättynyt
Move – Monialainen verkkonuorisotyöhanke
Oulun kaupungin hanke
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Nuorisoasiainkeskus
Päättynyt
Music on Top
Oulun kaupungin hanke
SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013
Kulttuuriasiainkeskus
Päättynyt
Music on Top - Fas 2
Oulun kaupungin hanke
SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013
Kulttuuritoimi
Luulajan kaupunki
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-233