Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
Oulun seudun ICT-muutostukihanke
Oulun kaupungin hanke
Digiagendan salkku 2014-2020
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue
Päättynyt
Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön tukeminen
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Päättynyt
Oulun seudun laajakaistaselvitys –projekti
Oulun kaupungin hanke
Digiagendan salkku 2014-2020
Verkko-osuuskunta Oulun seudun Laajakaista
Päättynyt
Oulun seudun välityömarkkinat – toteutus ja toimeenpanovaihe
Seudun kuntien yhteinen hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
OuluToivo2020
Oulun kaupungin hanke
Hyvinvointisalkku 2014-2020
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Päättynyt
Our life as Elderly II (OLEII)
Kansainvälinen yhteistyöhanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Oulun kaupunki
Färsaarten kuntien järjestö
Luleån kaupunki (kokonaisuuden koordinointi)
Bodå/Norja
Islanti (4 eri kuntaa)
Päättynyt
PALKE - Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen
Oulun kaupungin hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Keskushallinto, osallistuminen ja vaikuttaminen, yhteisötoiminta
Päättynyt
Pallo Hallussa
Osallistuminen muiden hankkeisiin
Työllisyyssalkku 2014-2020
Tervarit Juniorit ry
Päättynyt
Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille
Oulun kaupungin hanke
Työllisyyssalkku 2014-2020
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki, BusinessOulu -liikelaitos
Käynnissä
Palveluohjaus OWI
Osallistuminen muiden hankkeisiin
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Oulu Wellness Instituutti
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-291