Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
Ilmo – Oulun seudun ilmastoportti
Oulun kaupungin hanke
ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Päättynyt
IMAGO - Hanke: International Marketing Approach for the Growth of Oulu
Seudun kuntien yhteinen hanke
Elinkeino- ja yrittäjyyshankkeita 2010
Ouluseutu Yrityspalvelut
Päättynyt
Increasing Competence in Northern Building and Construction
Kansainvälinen yhteistyöhanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Rakennusvalvonta
Oulun Ammattikorkeakoulu
Uumajan yliopisto
Luulajan yliopisto
Tromssan yliopisto, Narvikin yksikkö
Päättynyt
Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu - osio 1
Kansainvälinen yhteistyöhanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Hyvinvointipalvelut, tilaajatoiminta
Päättynyt
Innovatiiviset Investoinnit, vaihe II
Oulun kaupungin hanke
Muut
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue, strateginen hankintatoimi
Päättynyt
Innovatiivisiin julkisiin cleantech -hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä
Osallistuminen muiden hankkeisiin
ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013
Ympäristösalkku 2014-2020
Suomen Ympäristökeskus
Oulun kaupunki
Päättynyt
Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, INURDECO
Oulun kaupungin hanke
ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013
Ympäristösalkku 2014-2020
Oulun yliopisto
Sonell Oy
Hartela-Forum Oy
Skanska Talonrakennus Oy
Oulun kaupunki
Päättynyt
ITEA2 SmartUrbanSpaces Oulun kaupunki
Oulun kaupungin hanke
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Oulun kaupunki
24 kansallista ja kansainvälistä ICT -alan yritystä ja tutkimuslaitosta
10 muuta eurooppalaista kaupunkia
Päättynyt
ITS Oulu – Älykkään liikenteen strategia, toimintaverkosto ja pilotit
Oulun kaupungin hanke
Digiagendan salkku 2014-2020
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Päättynyt
ITU2 - Inklusiivisella toimintatavalla uutta
Oulun kaupungin hanke
Hyvinvointisalkku 2014-2020
DIAK
ODL
Oulun kaupunki
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-291