Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
SOPPI – Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratoiminnassa
Osallistuminen muiden hankkeisiin
Työllisyyssalkku 2014-2020
Oulun Kärpät 46 ry
Rovaniemen Kiekko ry
Kemin Lämärit ry
Päättynyt
Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia
Seudun kuntien yhteinen hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
Sote-aluekokeilu, osa Johtamishanketta,
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol
Oulun kaupungin hanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Oulun kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto
Kiertomaa Oy
Suomen ympäristökeskus
Geologian tutkimuskeskus
Turun Ammattikorkeakoulu
Helsingin kaupunki
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen liitto
Oulun ammattikorkeakoulu
Forum Virium Helsinki
Päättynyt
Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit - RESCA
Oulun kaupungin hanke
ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013
Rakennusvalvontavirasto
Päättynyt
Tahkokankaalta kiertoon
Oulun kaupungin hanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Päättynyt
TAIKU - Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Oulussa
Oulun kaupungin hanke
Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020
Oulun konservatorio
Oulun lastenkulttuurikeskus
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve
Oulu-opisto
Oulun taidekoulu
Päättynyt
Taiteen ja kulttuurin harrastustunnit Oulussa
Oulun kaupungin hanke
Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve
Päättynyt
Taiteen paikkoja Meri-Toppilassa
Osallistuminen muiden hankkeisiin
SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013
Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020
Kulttuurivoimala ry
Päättynyt
Taiteilijat ja kulttuurikuriirit
Oulun kaupungin hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-291