Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
Resurssiviisas infrastruktuuri
Oulun kaupungin hanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Oulun kaupunki
Päättynyt
RÄTY - räätälöityä työvoimaa yritykseesi
Seudun kuntien yhteinen hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Ouluseutu Yrityspalvelut
Päättynyt
Seudullinen virtuaalinuorisotyön hanke
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Nuorisoasiainkeskus
Päättynyt
SilverSuomi / SilverOulu
Kansainvälinen yhteistyöhanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Hyvinvointisalkku 2014-2020
Hyvinvointipalvelut
Päättynyt
SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka
Rahoitushanke
Hyvinvointisalkku 2014-2020
Oulun yliopisto
Käynnissä
SOPPI – Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratoiminnassa
Osallistuminen muiden hankkeisiin
Työllisyyssalkku 2014-2020
Oulun Kärpät 46 ry
Rovaniemen Kiekko ry
Kemin Lämärit ry
Päättynyt
Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia
Seudun kuntien yhteinen hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
Sote-aluekokeilu, osa Johtamishanketta,
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol
Oulun kaupungin hanke
Ympäristösalkku 2014-2020
Oulun kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto
Kiertomaa Oy
Suomen ympäristökeskus
Geologian tutkimuskeskus
Turun Ammattikorkeakoulu
Helsingin kaupunki
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen liitto
Oulun ammattikorkeakoulu
Forum Virium Helsinki
Käynnissä
Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit - RESCA
Oulun kaupungin hanke
ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013
Rakennusvalvontavirasto
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-233