Salkku
Toteuttaja
Hanketyyppi
Käsittelyvaihe
Sanahaku  
Hanke
Hanketyyppi
Ohjelmat Toteuttajat Käsittelyvaihe
 
Oulun seudun ICT-muutostukihanke
Oulun kaupungin hanke
Digiagendan salkku 2014-2020
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue
Päättynyt
Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön tukeminen
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Päättynyt
Oulun seudun laajakaistaselvitys –projekti
Oulun kaupungin hanke
Digiagendan salkku 2014-2020
Verkko-osuuskunta Oulun seudun Laajakaista
Päättynyt
Oulun seudun välityömarkkinat – toteutus ja toimeenpanovaihe
Seudun kuntien yhteinen hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Päättynyt
Our life as Elderly II (OLEII)
Kansainvälinen yhteistyöhanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Oulun kaupunki
Färsaarten kuntien järjestö
Luleån kaupunki (kokonaisuuden koordinointi)
Bodå/Norja
Islanti (4 eri kuntaa)
Päättynyt
PALKE - Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen
Oulun kaupungin hanke
PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013
Keskushallinto, osallistuminen ja vaikuttaminen, yhteisötoiminta
Päättynyt
Pallo Hallussa
Osallistuminen muiden hankkeisiin
Työllisyyssalkku 2014-2020
Tervarit Juniorit ry
Käynnissä
Palveluohjaus OWI
Osallistuminen muiden hankkeisiin
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Sosiaali- ja terveystoimi
Oulu Wellness Instituutti
Päättynyt
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sekä toiminnan muutoksen (PSOP) –yhteistyöprojekti
Oulun kaupungin hanke
IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013
Digiagendan salkku 2014-2020
Hyvinvointipalvelut, Tilaajaorganisaatio
Päättynyt
PISARA-hanke (Pitkäaikaissairauksien alueellinen toimintamalli)
Oulun kaupungin hanke
KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013
Hyvinvointipalvelut
Päättynyt
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-233